iPhone 2018 đã về Việt Nam, ai nên mua?

iPhone 2018 được đánh giá khá tốt khi cải tiến những điểm vốn là thế mạnh của máy Android. Trước khi quyết định mua hay không, bạn có thể tham khảo ý kiến dưới đây.