CNTT - Viễn thông

Microsoft Paint bị khai tử

Trong bản cập nhật mùa thu, Microsoft Paint sẽ nói lời vĩnh biệt đến người dùng sau 32 năm gắn bó...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống