Công nghệ môi trường

Quầng mặt trời là gì?

Vầng sáng lớn bao quanh Mặt trời không phải là cầu vồng tròn. Nó đơn thuần là kết quả của một hiện...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống