Internet

Ai đã sáng tạo ra emoji?

Hình ảnh khuôn mặt cười, trái tim, dao-và-dĩa hay nắm đấm đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu của các...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống