Thành tựu khoa học

Kỹ thuật trồng cải bắp

Cải bắp thuộc nhóm rau có nguồn gốc ôn đới, nhiệt độ xuân hoá (nhiệt độ cần thiết để phân hoá mầm...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống