300 tỷ đồng dành cho hoạt động Khoa học Công nghệ

300 tỷ đồng dành cho hoạt động Khoa học Công nghệ

Năm 2015 Chính phủ dành 300 tỷ đồng cho các hoạt động, dự án khoa học Công nghệ trên cả nước mang tính thiết thực, ứng dụng cao.

Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia cho biết từ tháng 1/2015, Quỹ bắt đầu xét chọn đề tài để tài trợ. Đây là năm đầu tiên Quỹ này triển khai các nhiệm vụ với tổng kinh phí cho tài trợ các nhiệm vụ và hoạt động là 300 tỷ đồng.

Các dự án được xét duyệt gồm nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới; ươm tạo công nghệ; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; đào tạo cán bộ khoa học…

Điểm mới năm2015 là hoạt động của Quỹ sẽ thay đổi được tình trạng đề tài chờ tiền mà ngược lại tiền chờ đề tài, đề tài được khoán đến đầu ra của sản phẩm nghiên cứu, hạn chế tối đa các kết quả nghiên cứu xong không được chuyển giao vào thực tế. Bên cạnh đó, trong năm nay Quỹ sẽ tập trung vào một số việc trọng tâm như hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn và các hoạt động liên quan trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ.

Các nhiệm vụ được Quỹ tài trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và Công nghệ. Các nhiệm vụ được Quỹ xét chọn năm 2015 về cơ bản là các nhiệm vụ đã có nghiên cứu khả thi, có kế hoạch kinh doanh và phù hợp với định hướng ưu tiên của Quỹ để có thể thực hiện được ngay trong năm.

Phạm Thanh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 
Loading...

Tham gia bình luận