Triển khai thí điểm hệ thống trao đổi thông tin Thuế và Tài nguyên Môi trường

Triển khai thí điểm hệ thống trao đổi thông tin Thuế và Tài nguyên Môi trường

Cụ thể, về hạ tầng công nghệ thông tin của cơ quan Tài nguyên Môi trường chưa đồng nhất, chưa có  hệ thống xử lý dữ liệu tập trung. Trong khi đó, cơ quan Thuế đã xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT thống nhất trong cả nước theo mô hình xử lý tập trung.

Về ứng dụng CNTT trong quản lý thông tin về đất đai, cơ quan Tài nguyên Môi trường đã có ứng dụng Vilis và dự kiến sẽ triển khai đồng nhất trên cả nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ quan Tài nguyên Môi trường tại các tỉnh vẫn sử dụng nhiều hệ thống ứng dụng khác nhau và chưa triển khai đồng nhất ứng dụng Vilis trên cả nước. Tại Tổng cục Thuế, đã xây dựng ứng dụng Lệ phí trước bạ và thống nhất sẽ triển khai trong cả nước và sẵn sàng cho việc kết nối, xử lý thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên môi trường.

Tổng cục Thuế, trao đổi thông tin, ứng dụng CNTT, quản lý thuế

Qua kết quả khảo sát trên, Cục CNTT - Tổng cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế đôn đốc để hoàn thiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường để thay thế Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005, làm cơ sở cho hệ thống trao đổi thông tin của hai cơ quan sẽ được triển khai thí điểm vào tháng 12/2014.

Cụ thể, từ 15/12 đến 21/12 triển khai ở chi cục thuế Hai Bà Trưng và chi cục thuế Gò Vấp, Quận 9 (TP.HCM), từ 22/12 đến 31/12 sẽ triển khai tại các chi cục thuế còn lại tại TP.HCM và TP.Hà Nội. Tiếp theo đó, dự án sẽ tiếp tục triển khai tại 06 tỉnh vào đầu năm 2015.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 
Loading...

Tham gia bình luận