Đưa PTIT phát triển trở thành Trung tâm nghiên cứu uy tín của khu vực

Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) phát triển trở thành Trung tâm nghiên cứu uy tín của khu vực, là cơ sở đào tạo tin cậy về nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ...

SocialBeat - Giải pháp lắng nghe và phân tích dữ liệu Mạng xã hội