CNTT - Viễn thông

Ai tạo ra Bitcoin?

Rất nhiều giả thuyết về danh tính người sáng tạo Bitcoin. Thậm chí, có thuyết cho rằng Satoshi...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống