Tiếp nhận cặp vượn đen má trắng nguy cấp

Tiếp nhận cặp vượn đen má trắng nguy cấp

Ngày 13/12/2014, Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật phối hợp với Tổ chức Wildlife at Risk, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Vườn thú Cologne tiếp nhận hai cá thể Vượn đen má trắng Nomascus leucogenys – thuộc loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm – để nuôi nghiên cứu và bảo tồn.

vượn đen má trắng, buôn bán trái phép, tiếp nhận, trạm đa dạng sinh học
Hai cá thể Vượn đen má trắng Nomascus leucogenys được bàn giao nuôi bảo tồn tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh.

Loài Vượn đen má trắng có tên khoa học là Nomascus leucogenys Ogilby, 1840 thuộc họ Vượn Hylobatidae, bộ Linh trưởng Primates. Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, xếp ở bậc EN (Nguy cấp) trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và Danh lục Đỏ IUCN (2014). 

Loài Vượn này được pháp luật bảo vệ, thuộc nhóm IB (Nghiêm cấm khai thác sử dụng vì mục đích thương mại) trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Phụ lục I Công ước Buôn bán Quốc tế về các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng (CITES).

Ở Việt Nam, loài Vượn đen má trắng Nomascus leucogenys Ogilby, 1840 có phân bố ở các khu vực rừng từ Lai Châu đến Hà Tĩnh. Loài này đang đứng trước nguy cơ đe dọa tuyệt chủng do mất sinh cảnh sống tự nhiên và bị săn bắt trái phép.

Hai cá thể Vượn đen má trắng được chuyển giao lần này từng bị vận chuyển buôn bán trái phép ở miền Nam, sau đó được Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi vào năm 2013. 

Sau một thời gian nuôi cứu hộ và theo dõi sức khỏe tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, ngày 13/12/2014 các cơ quan chức năng và Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao hai cá thể Vượn đen má trắng cho Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh để nuôi bảo tồn trong điều kiện sinh thái phù hợp với vùng phân bố tự nhiên của loài ở miền Bắc Việt Nam. 

Hai cá thể thuộc loài linh trưởng quý hiếm này sẽ được nuôi nhằm mục đích nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục môi trường tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh.

Bên cạnh việc nuôi dưỡng và bảo tồn các loài linh trưởng, Trạm đa dạng sinh học Mê Linh đang tiến hành nuôi, trồng nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm khác phục vụ mục đích nghiên cứu thử nghiệm tập tính, sinh học sinh thái loài và giáo dục bảo tồn.

Theo VAST

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận