Banknetvn và Smartlink chính thức sáp nhập

Banknetvn và Smartlink chính thức sáp nhập

Banknetvn và Smartlink đã ký kết hợp đồng sáp nhập  

Trước đó, ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chấp thuận cho hưởng miễn trừ tập trung kinh tế sau sáp nhập đối với Banknetvn và Smartlink. Thời hạn được hưởng miễn trừ tập trung kinh tế là 5 năm và tự động gia hạn sau mỗi 5 năm nếu các bên tham gia tập trung kinh tế không vi phạm các điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ. Đây là điều kiện quan trọng nhất cho phép hai công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng sáp nhập, hoàn tất các thủ tục cuối cùng để công ty sau sáp nhập có thể đi vào hoạt động trong quý I năm 2015. Quyết định miễn trừ tập trung kinh tế được cấp cho hai công ty do việc sáp nhập là cần thiết để tạo dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo “Trên cương vị cơ quan chủ quản và là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp sau sáp nhập, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục định hướng chiến lược phát triển của công ty sau sáp nhập hướng tới tầm vóc và sứ mệnh của một tổ chức trung gian thanh toán quốc gia, trên cơ sở tận dụng tối đa và phát huy sức mạnh tổng hợp của Banknetvn và Smartlink. Công ty sau sáp nhập sẽ đóng vai trò quan trọng, mở ra khả năng đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghệ trong thanh toán, nâng cao năng lực tài chính, quản trị và đáp ứng tốt yêu cầu của các tổ chức tài chính tín dụng về dịch vụ trung gian thanh toán, đủ năng lực thực hiện vai trò làm đầu mối kết nối duy nhất với các tổ chức quốc tế”

Bên cạnh đó, Công ty sau sáp nhập cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ rà soát, tổ chức sắp xếp lại hệ thống ATM, POS của các ngân hàng thương mại theo hướng nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chi phí xã hội, cải thiện chất lượng dịch vụ, phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng hệ thống chuyển mạch thống nhất. Công ty sau sáp nhập cũng cam kết duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ trong và sau khi sáp nhập, tuân thủ các quy định về Luật cạnh tranh và các quy định khác của cơ quan nhà nước, đồng thời nỗ lực tối đa trong việc phát triển các dịch vụ thanh toán tiên tiến, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận