30 công nghệ nước ngoài cấm chuyển giao vào Việt Nam

30 công nghệ nước ngoài cấm chuyển giao vào Việt Nam

Dân trí Nghị định mới của Chính phủ quy định 30 công nghệ khác cấm chuyển giao và 23 công nghệ bị hạn chế chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo Nghị định Chính phủ vừa ban hành số 120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định cũ thì có 11 công nghệ bị hạn chế chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam. Nhưng theo quy định mới thì có tới 23 công nghệ bị hạn chế chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam.  Trong đó có công nghệ sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng Amiăng trắng; công nghệ sản xuất bột ôxit titan có sử dụng axit sulfuric; công nghệ sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi, trồng và chế biến thủy sản...

Công nghệ sản xuất aming trắng nằm trong nhóm hạn chế chuyển giao vào Việt Nam
Công nghệ sản xuất aming trắng nằm trong nhóm hạn chế chuyển giao vào Việt Nam

Nghị định mới ban hành cũng sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cấm chuyển giao. Theo đó, có 30 công nghệ bị cấm chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam. Trong đó có công nghệ vô hiệu hóa thiết bị đo, đếm, tính lượng điện năng sử dụng; công nghệ sản xuất xi măng lò đứng; công nghệ sản xuất thuốc bảo quản lâm sản chứa Pentachlorophenol ...

Nghị định mới cũng nêu rõ, việc nhập khẩu, chuyển giao và sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2015.

Phạm Thanh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận