Cần Thơ: 26% cán bộ công chức chưa biết sử dụng máy tính

Cần Thơ: 26% cán bộ công chức chưa biết sử dụng máy tính

Cần Thơ: 26% cán bộ công chức chưa biết sử dụng máy tính

Còn 26% cán bộ công chức ở Cần Thơ chưa biết sử dụng máy tính. Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu từ Sở TT&TT Cần Thơ, nguồn nhân lực CNTT tại các cơ quan Đảng cấp quận ủy, huyện ủy và cơ quan nhà nước cấp, sở, ban, ngành, quận, huyện cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu ứng dụng CNTT nhưng vẫn thiếu cán bộ chuyên trách và cán bộ lãnh đạo CNTT. Nguồn nhân lực CNTT tại các cấp xã còn yếu, chưa có nhân lực chuyên trách CNTT.

Cũng theo đánh giá của Sở TT&TT Cần Thơ, hiện nay tại thành phố đã đạt 100% cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp có cán bộ biết sử dụng CNTT trong công việc, với 74% cán bộ công chức biết sử dụng máy tính. 75% cơ quan đơn vị cấp sở, ngành, quận huyện có cán bộ chuyên trách về CNTT, bình quân mỗi đơn vị có khoảng 2,6 cán bộ CNTT. Có 33% đơn vị cấp sở, ban, ngành, quận huyện có cán bộ lãnh đạo CNTT.

Như vậy, số lượng cán bộ công chức ở các cấp chưa biết sử dụng máy tính khá cao, lên tới 26%, tỷ lệ các cơ quan nhà nước chưa có cán bộ chuyên trách về CNTT cũng ở mức 25%, có tới 67% cơ quan nhà nước chưa có lãnh đạo về CNTT.

Nguồn nhân lực CNTT tại các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, nguồn nhân lực CNTT tại các trạm y tế xã phường vẫn thiếu và yếu. Hiện có 96% cán bộ, bác sĩ tại các bệnh viện và 94% cán bộ trung tâm y tế biết sử dụng máy tính; 80% bệnh viện và 40% trung tâm y tế có bộ phận chuyên trách về CNTT.

Các doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ đã chú trọng tới vai trò ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh, có nguồn nhân lực CNTT để phụ trách triển khai và ứng dụng các hệ thống thông tin. Nhưng bộ phận chuyên trách CNTT của các doanh nghiệp vẫn thiếu nhiều, đa số nhân viên phải làm việc kiêm nhiệm hay thuê ngoài trong lĩnh vực ứng dụng, bảo trì hệ thống ứng dụng CNTT.

Không chỉ thiếu về đội ngũ lãnh đạo CNTT, đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT. Tại Cần Thơ cũng chưa có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyện trách CNTT trong cơ quan nhà nước tại thành phố.

Trên địa bàn thành phố Cẩn Thơ có 4 trường đại học (gồm đại học Cần Thơ, Tây Đô, Kỹ thuật công nghệ, Nam Cần Thơ); 3 trường cao đẳng (gồm cao đẳng Cần Thơ, Kinh tế Kỹ thuật, Cơ điện nông nghiệp Nam Bộ), Trung tâm công nghệ phần mềm (trực thuộc trường đại học Cần Thơ) và Trung tâm công nghệ phần mềm thành phố Cần Thơ (trực thuộc Sở TT&TT); 4 trường trung học chuyên nghiệp có đào tạo chuyên ngành về CNTT với đội ngũ giáo viên có trình độ đại học trở lên. Ngoài ra, Cần Thơ còn có 100% trường THPT, THCS và tiểu học có giảng dạy, đào tạo về tin học. Nguồn nhân lực CNTT tại các trường đại học cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo tin học. Trong đó, đạt 85% cán bộ, giáo viên biết ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

Theo ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT&TT Cần Thơ, Sở TT&TT đang tham mưu cho UBND thành phố Cần Thơ xây dựng Quy hoạch phát triển thông tin và truyền thông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo dự thảo Quy hoạch này, Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 80% cán bộ, công chức nhà nước, giáo viên các cấp, cán bộ, nhân viên trong ngành y tế được bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về CNTT. 100% cán bộ chuyên trách về CNTT của các đơn vị nhà nước các cấp được bổi dưỡng nâng cao trình độ về xây dựng, triển khai, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng CNTT và an toàn an ninh thông tin. 100% cán bộ lãnh đạo thông tin tại các cơ quan nhà nước các cấp và trong các doanh nghiệp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức CNTT và kỹ năng quản lý CNTT.

Cần Thơ cũng xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo cán bộ chuyên trách về CNTT, cán bộ lãnh đạo CNTT.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận