Đánh giá kết quả 1 năm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

Đánh giá kết quả 1 năm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

Đánh giá kết quả 1 năm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

Quyết định 80 ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thuê dịch vụ CNTT đã đưa ra thêm một hình thức lựa chọn trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 25/12/2015, Bộ TT&TT đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả một năm triển khai Quyết định 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước (Quyết định 80).

Được ban hành ngày 30/12/2014, Quyết định 80 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2015. Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước phải được thực hiện theo nguyên tắc nâng cao hiệu quả của ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

Tại công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới đây, Bộ TT&TT cho biết, thực hiện trách nhiệm được giao và theo thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 17/12/2015 về việc báo cáo kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80, Bộ TT&TT đề nghị Bộ, ngành, địa phương đánh giá kết giá kết quả thực hiện Quyết định 80 tại cơ quan mình.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, bên cạnh việc đánh giá công tác tổ chức triển khai Quyết định 80, các Bộ, ngành, địa phương cần tổng hợp những kết quả chính của việc thực hiện Quyết định này thời gian vừa qua, bao gồm: các dịch vụ, hoạt động ứng dụng CNTT đã triển khai thuê trong năm 2015; các dịch vụ, hoạt động ứng dụng CNTT dự kiến triển khai thuê trong năm 2016 và các năm tiếp theo; các dịch vụ, hoạt động ứng dụng CNTT khó triển khai theo hình thức thuê dịch vụ.

Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị đánh giá những thuận lợi, khó khăn và tính khả thi của việc thực hiện chủ trương thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước theo Quyết định 80; đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Tài chính, KH&ĐT, TT&TT về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyết định 80.

Theo yêu cầu của Bộ TT&TT, văn bản báo cáo kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80 của các Bộ, ngành, địa phương cần được gửi về Bộ trước ngày 7/1/2016.

Trước đó, vào ngày 17/12/2015, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi 2 Bộ TT&TT và Tài chính về việc đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ CNTT. Tại văn bản này, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2016 về kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định 80, trong đó cần làm rõ hiện trạng và nhu cầu thực tiễn thuê dịch vụ CNTT tại các cơ quan nhà nước, đồng thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt Quyết định 80.

Với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ này nghiên cứu bổ sung nội dung thuê dịch vụ CNTT trong văn bản thay thế Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận