Gần 30 cán bộ quản lý được đào tạo triển khai IPv6

Gần 30 cán bộ quản lý được đào tạo triển khai IPv6

Gần 30 cán bộ quản lý được đào tạo triển khai IPv6

Khóa đào tạo triển khai IPv6 cho các cán bộ quản lý diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/7/2015.

Chương trình đào tạo triển khai IPv6 này do Trung tâm Internet Việt Nam , thường trực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia phối hợp cùng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức.

VNNIC cho biết, kế hoạch công tác năm 2015 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia được tập trung vào 4 nhóm nội dung chính gồm: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; công tác đào tạo, hợp tác quốc tế; và công tác thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 với 17 đầu nhiệm vụ giao cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp để triển khai trong năm 2015.

Việc tổ chức khóa đào tạo triển khai IPv6 cho các gần 30 nhà quản lý của các doanh nghiệp viễn thông, một số cơ quan quản lý nhà nước và Đài Tiếng nói Việt Nam là hoạt động nhằm hiện thực hóa kế hoạch công tác năm 2015 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Chương trình đào tạo triển khai IPv6 sẽ giúp các nhà quản lý của các doanh nghiệp viễn thông, cơ quan quản lý nhà nước và Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc nâng cao kiến thức về cơ sở hạ tầng mạng IPv6 quốc gia, tầm quan trọng của việc triển khai IPv4-IPv6 để đưa ra lộ trình nghiên cứu, áp dụng, vận hành IPv6 tại doanh nghiệp, tổ chức của mình.

Cụ thể, trong hai ngày đào tạo, các chuyên gia kỹ thuật về IPv6 sẽ trang bị cho các học viên nắm được kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, tính  ưu việt của IPv6  và hướng dẫn thử nghiệm IPV6 trên một số hệ điều hành, thiết bị mạng cũng như thực hành kích hoạt IPV6 trên máy tính.

Tham gia chương trình, các nhà quản lý còn được cập nhật kết quả triển khai IPv6 ở Việt Nam, toàn cảnh tình hình triển khai IPv6 trên thế giới và chính sách hỗ trợ thúc đẩy IPv6 của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới nói chung và  chính sách ưu đãi thúc đẩy của Nhà nước ta đối với IPv6 nói riêng.

Phát biểu tại buổi khai giảng khóa đào tạo, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam  và  ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cùng nhấn mạnh, việc triển khai IPv6 là xu hướng của toàn cầu, đến hết năm 2015, tất cả các doanh nghiệp Internet Việt Nam phải sẵn sàng hoạt động song song IPv4/IPv6 đồng thời chính thức áp dụng IPv6 cho mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo mục tiêu và lộ trình của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã đề ra.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận