Thuế điện tử giúp giảm thời gian nộp thuế từ vài ngày xuống còn 3 phút

Thuế điện tử giúp giảm thời gian nộp thuế từ vài ngày xuống còn 3 phút

Thuế điện tử giúp giảm thời gian nộp thuế từ vài ngày xuống còn 3 phút

Thời gian nộp thuế của doanh nghiệp hiện được rút ngắn chỉ còn 3 phút.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn), trong những năm qua, sự tăng trưởng của kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, cùng đó là sự gia tăng về khối lượng công việc của Hải quan Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ thu, nộp thuế.

Giữa bối cảnh như vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, ngành hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thu, nộp thuế xuất nhập khẩu.

Ngay từ năm 2007, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành ngành phối hợp với Cục CNTT và thống kê hải quan tham mưu để triển khai, từng bước áp dụng CNTT để thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thu, nộp thuế.

Trong giai đoạn từ 2007 đến 2011, Tổng cục Hải quan đã thực hiện việc kết nối trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính về tình hình nộp thuế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bước đầu áp dụng giấy nộp tiền điện tử.

Từ năm 2012 đến nay, việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và các ngân hàng thương mại để thực hiện việc thanh toán điện tử được đẩy mạnh. Tổng cục Hải quan cũng xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện thanh toán điện tử, phối kết hợp với các ngân hàng thương mại trong việc xây dựng các quy trình nghiệp vụ và phát triển các ứng dụng trao đổi thông tin.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với 23 ngân hàng thương mại, tổng số tiền thuế thực hiện qua hình thức thanh toán điện tử chiếm tỷ lệ 72% tổng số thu của ngành hải quan; 100% các Cục Hải quan và chi cục hải quan đã thực hiện chấp nhận thanh toán điện tử.

Việc thực hiện thanh toán điện tử đã giúp doanh nghiệp thanh toán tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, thời gian nộp thuế giảm mạnh. Trước đây, mất thời gian từ 1 - 2 ngày, cá biệt có thể mất 5 ngày, nay chỉ còn 3 phút. Đồng thời, hạn chế tình trạng cưỡng chế, xét ân hạn nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp. Công tác quản lý theo dõi số liệu nộp thuế nhanh chóng, chính xác hơn.

Cùng với việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, việc áp dụng thanh toán điện tử góp phần giảm thời gian thông quan, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình thông quan.

Đây cũng là tiền đề cho việc mở rộng thanh toán điện tử đối với các loại phí và lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính của các Bộ, Ngành tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận