Ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của MobiFone

Ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của MobiFone

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ có tên giao dịch quốc tế là MobiFone Corporation, là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ.

cổ phần hóa, MobiFone, Bộ TT&TT, viễn thông

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa được ban hành trong Quyết định số 80, do Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ký ngày 19/1, MobiFone sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, sở hữu vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, do Nhà nước làm chủ sở hữu. Bộ TT&TT được phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với MobiFone.

Mục tiêu hoạt động của MobiFone được nêu rõ là: Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn được Nhà nước đầu tư; Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tổ hợp công ty mẹ - công ty con; Có năng lực cạnh tranh cao, giữ vai trò chủ lực trong ngành Viễn thông Việt Nam, để hình thành thị trường viễn thông bền vững, cạnh tranh lành mạnh.

Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình và truyền thông đa phương tiện; Sản xuất, lắp ráp, xuất nhập khẩu, kinh doanh thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây lắp chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin; Bảo trì, sửa chữa thiết bị chuyên ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.

Các ngành nghề khác có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính gồm có: XNK vật tư, thiết bị viễn thông, đầu tư tài chính trong lĩnh vực viễn thông, CNTT theo quy định của pháp luật, dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, CNTT, PTTH, cho thuê văn phòng, cơ sở hạ tầng viễn thông....

Ngoài ra, trong Quyết định cũng nêu rõ Quyền và nghĩa vụ của MobiFone; Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ sở hữu với MobiFone; Tổ chức quản lý của MobiFone; Các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty con, các công ty liên kết… của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Liên quan đến quyền và trách nhiệm của Bộ TT&TT, Quyết định nêu rõ, Bộ sẽ phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 5 năm, phê duyệt chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng giảm vốn của MobiFone tại các doanh nghiệp khác; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên; Phê duyệt kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của MobiFone...

T.C

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận