Công bố đường dây nóng về chống buôn lậu trước ngày 19/5

Công bố đường dây nóng về chống buôn lậu trước ngày 19/5

Công bố đường dây nóng về chống buôn lậu trước ngày 19/5

Trong quý I/2015, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã đạt một số kết quả tích cực, xử lý gần 50.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách gần 3.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 15/5/2015, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Thông báo nêu rõ, việc xây dựng Trang tin điện tử của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 42 ngày 6/2/2015 và Thông báo 157 ngày 27/4/2015 của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 chưa báo cáo kết quả thực hiện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 19/5/2015 phải công bố đường dây nóng (điện thoại, hộp thư điện tử) để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời khẩn trương xây dựng Trang tin điện tử của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Bên cạnh đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phải báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về Quy chế hoạt động của Đoàn công tác liên ngành trong tháng 5/2015.

Theo Thông báo 157 ngày 27/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I/2015 và nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong 3 tháng đầu năm nay, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đạt được kết quả tích cực, xử lý gần 50.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách gần 3.000 tỷ đồng, khởi tố 351 vụ với 427 đối tượng liên quan.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn chưa tạo được chuyển biến căn bản. Tình trạng buôn lậu xăng dầu, thuốc lá, hàng tiêu dùng, vận chuyển trái phép hàng cấm (ma túy, ngà voi, pháo nổ...), sản xuất và kinh doanh hàng giả (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật....) chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Gian lận về giá, chủng loại, xuất xứ hàng hóa còn xảy ra nhiều. Ngoài ra, bất cập, sơ hở trong chính sách tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan chậm được khắc phục, đổi mới...

Để đấu tranh có hiệu quả, tạo chuyển biến căn bản trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cuối tháng 4/2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Trưởng Ban phương án xây dựng Trang tin điện tử của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có kết nối với các Bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; công bố đường dây nóng, hộp thư của Ban Chỉ đạo để tiếp nhận thông tin người dân phản ánh, tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận