Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đỡ chí tình mà Đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP), gần 36,5% trẻ em đã phải trải nghiệm các thông tin, hình ảnh liên quan đến bạo lực trên internet. Hơn 13% trẻ em buộc phải tiếp xúc không mong muốn với các tài liệu khiêu dâm.

Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Đức Tuân chia sẻ, khoảng 2/3 trẻ em thường xuyên tiếp xúc với internet, thậm chí tiếp xúc hằng ngày. Bên cạnh những lợi ích của internet đem lại, nguy cơ trên không gian mạng với trẻ em rất nhiều, với 5 nhóm nguy cơ cụ thể. Nhóm thứ nhất, nguy cơ có rất nhiều nội dung độc hại, tiêu cực với trẻ em trên internet mà không thể nào lọc và kiểm soát tốt được hết. Đó là những thông tin về các nội dung khiêu dâm, bạo lực, ma túy, hành vi tiêu cực… Do đó, trẻ em cần một vành đai bảo vệ trên không gian mạng. Nhóm thứ hai là sự phổ biến của việc phát tán thông tin riêng tư trên không gian mạng. Đặc biệt, nhiều phụ huynh là những người vô tình phát tán những thông tin này. Họ không ý thức được về pháp luật và những rủi ro đối với con em mình khi đăng tải những thông tin này. Hiện nay, nguồn thông tin cá nhân rất quan trọng đối với mỗi công dân và đặc biệt với trẻ em. Nếu không kiểm soát tốt việc đăng tải thông tin cá nhân như danh tính, hình ảnh… nguy cơ ảnh hưởng tới trẻ em rất lớn. Có những loại tội phạm đi săn lùng trẻ em chỉ lợi dụng sơ hở về thông tin cá nhân để dụ dỗ, thậm chí có những hành vi nguy hiểm bên ngoài như bắt cóc, hiếp dâm… Nhóm nguy cơ thứ ba là vấn đề nghiện mạng xã hội, nghiện game, nghiện internet. Theo số liệu có được, khoảng 70-80% trẻ em là từ 10 đến 15 tuổi chơi game (và tỷ lệ này có thể còn cao hơn), trong đó, khoảng 10-15% các em rơi vào tình trạng nghiện game. Nhóm thứ hai là sự phổ biến của việc phát tán thông tin riêng tư trên không gian mạng. Đặc biệt, nhiều phụ huynh là những người vô tình phát tán những thông tin này. Họ không ý thức được về pháp luật và những rủi ro đối với con em mình khi đăng tải những thông tin này. Hiện nay, nguồn thông tin cá nhân rất quan trọng đối với mỗi công dân và đặc biệt với trẻ em. Nếu không kiểm soát tốt việc đăng tải thông tin cá nhân như danh tính, hình ảnh… nguy cơ ảnh hưởng tới trẻ em rất lớn. Có những loại tội phạm đi săn lùng trẻ em chỉ lợi dụng sơ hở về thông tin cá nhân để dụ dỗ, thậm chí có những hành vi nguy hiểm bên ngoài như bắt cóc, hiếp dâm… Nhóm nguy cơ thứ ba là vấn đề nghiện mạng xã hội, nghiện game, nghiện internet. Theo số liệu có được, khoảng 70-80% trẻ em là từ 10 đến 15 tuổi chơi game (và tỷ lệ này có thể còn cao hơn), trong đó, khoảng 10-15% các em rơi vào tình trạng nghiện game.

There’s no question the next few weeks will be enormously difficult for our health care community – Republican governor.