Thời đại của smartphone Ultra đã tới?

Nếu iPhone 12 cũng có bản Ultra nữa thì cũng không có gì lạ khi một loạt các hãng đã đổi cách đặt tên cho phiên bản “đặc biệt” của mình, tất nhiên là kèm theo nhiều công nghệ đột phá, mở đường là Samsung.

SocialBeat - Giải pháp lắng nghe và phân tích dữ liệu Mạng xã hội