Sony đang tìm lại hào quang trên thị trường smartphone?

Trong vài năm qua, mảng kinh doanh di động của Sony đã phải trải qua giai đoạn rất khó khăn khi các lô hàng smartphone ngày càng giảm và lỗ liên tục. Điều này khiến công ty phải tái cấu trúc và rút lui khỏi một số thị trường, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng tốt...

SocialBeat - Giải pháp lắng nghe và phân tích dữ liệu Mạng xã hội