Covid-19 phủ mây đen lên lịch trình iPhone mới của Apple

Vào thời điểm này trong năm, kỹ sư và giám đốc Apple thường ghé thăm các nhà cung ứng tại Trung Quốc để chuẩn bị sẵn sàng cho việc sản xuất iPhone mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm nay, quy trình đã bị trì hoãn.

SocialBeat - Giải pháp lắng nghe và phân tích dữ liệu Mạng xã hội