Tàu ngầm Kaiten: Đòn đánh cuối cùng của Hải quân phát xít Nhật

Trong những tháng cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ 2, khi quân đội phát xít Nhật rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, họ đã sử dụng tới một loại vũ khí mới được thiết kế bằng nguồn từ truyền thống “tự sát trong danh dự” của người Nhật.