Latitude 3480 – 5480 – 7280: Bộ ba laptop "sát thủ" cho doanh nhân

Giữ nguyên “đặc điểm nhận dạng” quen thuộc của dòng Latitude: thiết kế đơn giản nhưng hiệu suất đỉnh cao, chuỗi sản phẩm Latitude 3480 – 5480 – 7280 tiếp tục “dậy sóng” thị trường laptop cho người dùng chuyên nghiệp trong năm 2018 này!