Giới thiệu Tiêu chuẩn TCVN 13178-4:2020

Giới thiệu Tiêu chuẩn TCVN 13178-4:2020

Xác thực các đối tác truyền thông là một trong những dịch vụ mật mã quan trọng nhất. Truyền thông được xác thực ẩn danh liên quan đến việc ẩn định danh của một thực thể được xác thực với đối tác truyền thông của nó với bên thứ ba, trong khi vẫn có tài sản mà người xác minh có thể sử dụng để xác định một cách đáng tin cậy đối tác truyền thông của họ.

Giới thiệu Tiêu chuẩn TCVN 13178-4:2020

Tiêu chuẩn TCVN13178-4:2020 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bài viết giới thiệu tổng quan nội dung của TCVN 13178-4, quy định về cơ chế xác thực thực thể ẩn danh dựa trên bí mật yếu. Bài viết sẽ giới thiệu tổng quan các nội dung của TCVN 13178-4:2020 quy định về cơ chế xác thực thực thể ẩn danh dựa trên bí mật yếu. Quý độc giả quan tâm vui lòng xem chi tiết bài viết tại đây.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận