Ghi nhận 492.105 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet

Ghi nhận 492.105 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet

Thông tin chi tiết về các địa chỉ IP nằm trong mạng botnet đơn vị chuyên trách về CNTT/ATTT tại Bộ/Ngành, Tỉnh/Thành có thể tra cứu, cập nhật thông tin thường xuyên thông qua tài khoản đã có trên Hệ thống giám sát từ xa do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cấp. Thông tin từ Hệ thống cũng có thể tham khảo, sử dụng để đánh giá hiệu quả giải pháp giám sát, phòng chống mã độc tập trung đang triển khai.

Danh sách một số đơn vị có địa chỉ IP nằm trong mạng botnet Trung tâm NCSC phát hiện

Bên cạnh đó, Báo cáo kỹ thuật về tình hình an toàn thông tin tháng 11/2023 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông cũng nêu rõ tình hình triển khai công tác phòng chống phần mềm độc hại và chia sẻ dữ liệu mã độc; tình hình giám sát an toàn thông tin và kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát.

Theo đó, trong tháng 11/2023, thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/5/2018 về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, Cục An toàn thông tin đã giao Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) hỗ trợ 15 doanh nghiệp có giải pháp phòng chống mã độc thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu mã độc theo văn bản 2290/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018 về việc hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật. Danh sách sản phẩm phòng chống mã độc có khả năng kết nối chia sẻ dữ liệu cập nhật [TẠI ĐÂY].

Đến hết tháng 11/2023 đã có 88 đơn vị (63 Tỉnh/Thành, 25 Bộ/Ngành) triển khai giải pháp phòng chống mã độc tập trung và thực hiện kết nối chia sẻ thông tin về mã độc với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

chia sẻ dữ liệu mã độc

Cũng trong tháng 11/2023, thông qua kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc từ 88 đơn vị, Hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) ghi nhận 82/88 đơn vị có kết nối thường xuyên. Trong các đơn vị kết nối thường xuyên có 82/80 đơn vị chia sẻ về hệ điều hành các máy (tổng số máy là 202.311).

Tính đến tháng 11/2023 có 03 đơn vị bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc chưa thực hiện chia sẻ dữ liệu mã độc về Hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Vì vậy, đề nghị các đơn vị thực hiện chia sẻ đầy đủ thông tin dữ liệu mã độc nhằm nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại và thực hiện đánh giá chỉ số lây nhiễm phần mềm độc hại ở các bộ, ngành, địa phương, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Đối với tình hình giám sát an toàn thông tin và kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát trong tháng 11/2023. Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam, Cục An toàn thông tin đã giao Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) hỗ trợ 14 doanh nghiệp có giải pháp giám sát an toàn thông tin thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu theo văn bản 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

giám sát an toàn thông tin và kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát trong tháng 11/2023giám sát an toàn thông tin và kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát trong tháng 11/2023

Một số đơn vị có kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát trong tháng tương đối đầy đủ

Đến hết tháng 11/2023 đã có 87 đơn vị (63 Tỉnh/Thành, 24 Bộ/Ngành) triển khai công tác giám sát an toàn thông tin và thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).

Trong tháng 11/2023, thông qua kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát từ 87 đơn vị, Hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ghi nhận 69/87 đơn vị có kết nối chia sẻ dữ liệu tương đối đầy đủ, 18/87 đơn vị bị mất kết nối chia sẻ dữ liệu.

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận