Phát động giao ước thi đua Khối I thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2023

Phát động giao ước thi đua Khối I thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2023

Lễ phát động và ký Giao ước thi đua năm 2023 của Khối I thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ đã được tổ chức vào chiều ngày 6/3 tại Hà Nội. Hội đồng thi đua đã giao cho Khối trưởng Khối thi đua cho Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định Sản phẩm Mật mã.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (đứng giữa), cũng như các nhà lãnh đạo của các cơ quan và đơn vị khối I, đã phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, và các đại diện từ các cơ quan, đơn vị khối I đã tham dự buổi lễ.

Đồng chí Hồ Văn Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã trình bày nội dung bản giao ước thi đua của toàn Khối với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả."

Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối sẽ tập trung thi đua tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", góp phần xây dựng Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ và tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại.

Các mục tiêu của giao ước thi đua như sau: xây dựng đơn vị vững chắc về chính trị, tư tưởng, tổ chức; duy trì đoàn kết, thống nhất, mẫu mực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác cơ yếu.

Trong đó, phải tập trung vào việc phát triển phong cách lãnh đạo, kỹ thuật quản lý, chỉ huy điều hành; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch thực hiện bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, sát thực, phân công rõ ràng phải được sửa đổi.

Tích cức thi đua, đổi mới phương pháp làm việc hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổn đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào hiện đại hóa hạ tầng cơ sở mật mã, kỹ thuật và sử dụng công nghê trong đơn vị. Phát triển hạ tầng cơ sở mật mật mã quốc gia vững chắc gắn với đẩy mạnh công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu trong tình hình mới.

Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, công tác cơ yếu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục triên khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triện ngành Cơ yếu Viêệt Nam theo Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định, nhất là đẩy mạnh việc tuyên truyện quán triệt nghị quyêt trong và ngoài ngành Cơ yếu; tập trung triện khai, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiêêu quả thực hiến các chương trình, đệ án, dự án đã được triếp có thập quyến phê duyệt trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, đánh giá cao tinh thần, khí thế quyết tâm thi đua của các đơn vị trong Khối I, đồng thời nhấn mạnh, năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn có nhiều biến động, đặt ra những thách thức nhưng cũng là thời cơ đối với ngành Cơ yếu Việt Nam, đặc biệt là việc đáp ứng nhu cầu bảo mật, an toàn thông tin của các ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Phó Trưởng ban kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên trong Khối I phát huy truyền thống "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo", chủ động, tích cực, nỗ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, phát triển để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong tình hình mới. Ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, công hiến nhiều hơn nữa nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 – 12/9/2025).

Sau buổi Lễ, các nhà lãnh đạo của chín cơ quan Khối I đã cùng nhau ký vào bản đăng ký giao ước thi đua năm 2023, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu thi đua đã nêu.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận