TKV hướng đến mục tiêu doanh nghiệp “xanh”

TKV hướng đến mục tiêu doanh nghiệp “xanh”

Trong những năm qua, Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường cũng như giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hằng năm, TKV đều dành kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong toàn Tập đoàn, đặc biệt là vùng mỏ Quảng Ninh.

TKV hướng đến mục tiêu doanh nghiệp “xanh”
Hệ thống phun sương dập bụi tại các dây chuyền vận chuyển, sàng tuyển than.

Hiện TKV đang vận hành 36 hệ thống quan trắc môi trường tự động; 02 hệ thống quan trắc môi trường khí thải nhà máy nhiệt điện đảm bảo quy định và 02 công trình giảm thiểu bụi, ồn… đồng thời duy trì vận hành có hiệu quả các công trình môi trường đã đầu tư, tiếp tục đầu tư khởi công mới công trình môi trường, nhất là các công trình cải thiện môi trường cảnh quan các mặt bằng sản xuất.

TKV đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, đầu tư xây dựng nâng công suất các trạm xử lý nước thải mỏ; đầu tư máy phun sương dập bụi cao áp; xây dựng các trạm rửa xe trước khi ra khỏi mỏ… Ðặc biệt hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn, TKV đang tái sử dụng đất đá thải mỏ phục vụ san lấp mặt bằng các dự án, góp phần giảm áp lực độ cao, bảo đảm an toàn cho các bãi thải.

Bên cạnh đó tiếp tục trồng cây phủ xanh các khai trường, theo kế hoạch năm 2023, toàn Tập đoàn sẽ thực hiện trồng 1,2 triệu cây xanh, diện tích 225ha, trong đó, tại Quảng Ninh trên 1 triệu cây, tương đương 210ha, tiếp tục xây dựng mô hình "mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao" và thực hiện mục tiêu "đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy". Công tác phòng, chống thiên tai cũng được các đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; không để xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Chủ động khắc phục hậu quả sau các trận mưa lớn không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Với những giải pháp phù hợp và nỗ lực vì mục tiêu tăng trưởng xanh, những năm qua, TKV đã bước đầu khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường do quá trình khai thác khoáng sản trước đây để lại và xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường mới phát sinh, chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, nâng cao năng lực sản xuất phát triển hài hòa với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của ngành công nghiệp khai khoáng.

Tùng Dương

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận