Đóng điện dự án Nâng công suất TBA 220kV Đông Hà: Tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Trị

Đóng điện dự án Nâng công suất TBA 220kV Đông Hà: Tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Trị

Đóng điện dự án Nâng công suất TBA 220kV Đông Hà: Tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Quảng Trị
Máy biến áp AT1 tại Trạm biến áp 220kV Đông Hà được nâng công suất thành công.

Công trình Nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà từ 2x125MVA lên (125+250) MVA do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao cho NPTPMB thực hiện quản lý, điều hành dự án. Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm C xây dựng trong khuôn viên Trạm biến áp 220kV Đông Hà hiện hữu thuộc xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô đầu tư xây dựng: Lắp đặt 01 máy biến áp 250MVA và các thiết bị, vật liệu có liên quan trong trạm 220kV Đông Hà thay thế cho máy biến áp-125MVA hiện có; Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với máy biến áp thay mới; Cải tạo hệ thống PCCC phù hợp với quy mô MBA lắp mới.

Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo NPTPMB, sự phối hợp và theo dõi, bám sát hiện trường của cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành cùng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tham gia thi công, đã kịp thời khắc phục khó khăn trong suốt quá trình thi công giúp hoàn thành dự án đảm bảo về mặt kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng tiến độ đề ra. Đây là thành quả của sự nỗ lực thi đua phấn đấu trong thời gian dài trên công trường.

Dự án được đưa vào vận hành kịp thời đã góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị và các khu công nghiệp trong tỉnh, tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện cũng như giảm tổn thất điện năng trong lưới, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận