Than Quang Hanh tăng cường huấn luyện ATVSLĐ

Than Quang Hanh tăng cường huấn luyện ATVSLĐ

Theo đó, người chịu trách nhiệm huấn luyện cho các công nhân là các quản đốc, Phó giám đốc phụ trách Kỹ thuật, An toàn, Sản xuất, Cơ điện vận tải và Trưởng các phòng khối Kỹ thuật của Công ty Than Quang Hanh trực tiếp huấn luyện tại chỗ.

Than Quang Hanh tăng cường huấn luyện ATVSLĐ
Lãnh đạo Than Quang Hanh trực tiếp tăng cường huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động làm việc tại các đơn vị.

Trong chương trình, ngoài việc huấn luyện phổ biến biện pháp kỹ thuật, ứng cứu sự cố - tìm kiếm cứu nạn, PCCC… các công văn chỉ thị mới của công ty, Tập đoàn, Nhà nước; còn dự báo nguy cơ mất an toàn, biện pháp phòng ngừa, loại trừ nguy cơ mất an toàn trong lĩnh vực khai thác, đào lò tại đơn vị; dự báo nguy cơ mất an toàn trong công tác cơ điện, vận tải tại đơn vị, biện pháp loại trừ các nguy cơ mất an toàn;

Đặc biệt là đợt đặc huấn luyện lại kế hoạch thủ tiêu sự cố quý II/2024; thông tin, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động, sự cố trong công ty, TNLĐ nghiêm trọng trong TKV và biện pháp ngăn ngừa tai nạn tái diễn…

Than Quang Hanh tăng cường huấn luyện ATVSLĐ
Các đồng chí trưởng phòng Khối kỹ thuật, quản đốc các đơn vị trực tiếp huấn luyện công tác ATVSLĐ cho CNLĐ tại các đơn vị.

Việc tổ chức tăng cường huấn luyện ATVSLĐ nhằm mục đích đảm bảo nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực tiễn sản xuất, qua đó nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình về ATVSLĐ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Qua đó, trang bị cho người lao động hiểu rõ hơn và trau dồi, bồi dưỡng thêm những kiến thức chuyên sâu về An toàn, vệ sinh lao động để CBCNV có thể làm tốt nhất và an toàn nhất trong công việc được giao.

Tùng Dương

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận