Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030 có 50% điện năng lượng mặt trời được sử dụng

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030 có 50% điện năng lượng mặt trời được sử dụng

Quyết định được triển khai theo Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo của tỉnh Quảng Nam. Theo kế hoạch, mục tiêu được tỉnh đề ra là phấn đấu hàng năm sẽ tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đến năm 2025, điện năng trên hệ thống điện sẽ giảm tổn thất xuống dưới 6% và hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Đồng thời, giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 15 MW vào năm 2025. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

Kế hoạch thực hiện tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 sẽ được áp dụng với mọi đối tượng bao gồm các cơ quan, tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện kế hoạch được quy định từ 2023 - 2025 và những năm tiếp theo.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2030 có 50% điện năng lượng mặt trời được sử dụng
Tỉnh Quảng Nam hướng đến việc sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời để tiết kiệm điện. Ảnh: Mai Phương.

Tỉnh Quảng Nam cũng đề xuất các giải pháp thực hiện tại cơ quan, công sở; các hộ gia đình; các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; cơ sở sản xuất công nghiệp và trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

Cụ thể, tại các cơ quan, công sở sẽ xây dựng và triển khai tiết kiệm điện cho đơn vị, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động; tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời…

Đối với các hộ gia đình, cần sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng; tắt và hạn chế sử dụng các thiết bị điện khi không cần thiết. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ cũng thực hiện việc xây dựng và đồng bộ các quy định nội bộ về sử dụng điện; xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của cơ sở cho khách hàng; cắt giảm phụ tải trong trường hợp xảy ra tiết kiệm điện và khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ bằng các nguồn năng lượng tái tạo.

Tại các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Đồng thời, xây dựng các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả; triển khai và áp dụng các cải tiết công nghệ và tối ưu hoá việc sử dụng năng lượng…

Trong các hoạt động chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời, các đơn vị quản lý, sử dụng cần đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 – 2025. Bên cạnh đó, cần áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện, thay thế các đèn chiếu sáng… nhằm thực hiện tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng…

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận