Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm

Ông Lê Sỹ Tuấn, Phó Trưởng ban Quản lý xây dựng (EVNNPT), ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Giám đốc CPMB, Lãnh đạo các phòng chuyên môn của CPMB, cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia dự án đã tham dự cuộc họp.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của CPMB, Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm (đoạn tuyến không vượt rừng) có quy mô xây dựng đường dây 220kV, mạch kép (treo trước 1 mạch), chiều dài hơn 88 km. TBA 220kV Nha Trang và TBA 220kV Tháp Chàm đã xây dựng mới các ngăn xuất tuyến 220kV và 220kV Nha Trang, cũng như máy cắt vòng và thanh cái vòng TBA 220kV. Đoạn tuyến được khởi công vào tháng 12/2017 và dự kiến sẽ đóng điện vào quý III hoặc đầu quý IV.

Đến nay phần móng của tỉnh Khánh và Ninh Thuận đã bàn giao được 176/176 vị trí (đạt 100%). Phần hành lang tuyến bàn giao 174/176 khoảng cột (đạt 98,8%). Trong đó, TP Nha Trang còn khoảng cột 02-03 thuộc xã Vĩnh Phương và có 05 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Ông Nguyễn Đình Thọ - Phó Giám đốc CPMB phát biểu tại cuộc họp

Huyện Cam Lâm hiện đang cung cấp hỗ trợ cho hai hộ gia đình bị ảnh hưởng trong hành lang chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, các hộ gia đình đã tiến hành bàn giao mặt bằng trước.

Về tiến độ thi công đã đào móng, các cột được dựng xong 119/119 vị trí cột và việc kéo dây hoàn thành 22/23 khoảng néo (tương ứng 35,774/36,7 km). Do còn 5 hộ dân chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến, hiện tại tuyến đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm phần không vượt rừng chỉ còn 1 khoảng néo chưa kéo dây. Trong tháng 5/2023, dự kiến bảo vệ thi công.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Ông Lê Sỹ Tuấn - Phó Trưởng ban Quản lý xây dựng EVNNPT phát biểu tại cuộc họp

Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm (đoạn tuyến vượt rừng) có chiều dài 15 khoảng néo, tương ứng 51,33 km và được khởi công ngày 20/5/2022, tiến độ đóng điện quý III/2023.

Về tình hình, công đã đào móng hoàn thành 36/64 vị trí và đang đào 9 vị trí. Đúc hoàn thành 28 vị trí và đúc 6 vị trí. Dựng cột hoàn thành 21 vị trí, đang dựng 01 vị trí và chưa kéo dây được vị trí nào.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc CPMB, Trưởng ban Chỉ đạo, đã đánh giá: Đến thời điểm này tiến độ dự án đã chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chính là do năng lực của nhà thầu còn thiếu, chưa huy động đủ lực lượng để đảm bảo tiến độ thi công dựng cột và kéo dây.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Toàn cảnh cuộc họp

Đối với các đoạn tuyến không vượt rừng, các nhà thầu nên khẩn trương chặt hạ cây cao giải phóng hành lang an toàn và phối hợp với CPMB, Truyền tải điện Khánh, Ninh Thuận tổ chức nghiệm thu hành lang kết thúc trong tháng 6/2023 để đảm bảo đóng điện được an toàn theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Tuyển cho rằng nhân lực đúc móng và dựng cột cho đoạn vượt rừng vẫn chưa đạt yêu cầu (đúc móng 12 tổ, mỗi tổ 12–15 người; dựng cột 7 tổ, mỗi tổ 12 nhà; kéo dây 4 tổ, mỗi tổ 20 người). Tiến độ thi công vẫn đang rất chậm.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Ông Mai Đình Việt - Chỉ huy trưởng của nhà thầu Việt Á cam kết sẽ huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ dự án

Ông Nguyễn Đức Tuyển yêu cầu nhà thầu cử chỉ huy trưởng phải thường xuyên có mặt trên công trường để điều hành dự án. Để phục vụ thi công đúc móng, bổ sung máy đào để mở đường công vụ đồng loạt 18 vị trí còn lại.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh phần đúc móng, hãy tăng cường thêm 7 tổ đúc móng (mỗi tổ 12–15 người). Khẩn trương nhận vật tư cột, phụ kiện từ 2 nhà thầu để dựng cột và kéo dây. Khẩn trương thi công tiếp địa, lấp móng các vị trí đã đúc để dựng cột.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Các nhà thầu đang nỗ lực thi công dựng cột, kéo dây dự án

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, bố trí đầy đủ nhân viên để giám sát; Thường xuyên đôn đốc tiến độ, báo cáo tình hình thi công hàng ngày, kịp thời cảnh báo nếu nhà thầu thi công chậm tiến độ. Đối với đơn vị tư nhân thiết kế, bố trí cán bộ giám sát tác giả để xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thi công.

Tại cuộc họp, các nhà thầu thi công tham gia dự án cùng nhau cam kết sẽ tăng cường thêm nhân lực, phương tiện và máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành các gói thầu trong quý III/2023.

Ông Lê Sỹ Tuấn, Phó Trưởng ban Quản lý xây dựng (EVNNPT), ông Nguyễn Đình Thọ, Phó Giám đốc CPMB, Lãnh đạo các phòng chuyên môn của CPMB, cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia dự án đã tham dự cuộc họp.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của CPMB, Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm (đoạn tuyến không vượt rừng) có quy mô xây dựng đường dây 220kV, mạch kép (treo trước 1 mạch), chiều dài hơn 88 km. TBA 220kV Nha Trang và TBA 220kV Tháp Chàm đã xây dựng mới các ngăn xuất tuyến 220kV và 220kV Nha Trang, cũng như máy cắt vòng và thanh cái vòng TBA 220kV. Đoạn tuyến được khởi công vào tháng 12/2017 và dự kiến sẽ đóng điện vào quý III hoặc đầu quý IV.

Đến nay phần móng của tỉnh Khánh và Ninh Thuận đã bàn giao được 176/176 vị trí (đạt 100%). Phần hành lang tuyến bàn giao 174/176 khoảng cột (đạt 98,8%). Trong đó, TP Nha Trang còn khoảng cột 02-03 thuộc xã Vĩnh Phương và có 05 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Ông Nguyễn Đình Thọ - Phó Giám đốc CPMB phát biểu tại cuộc họp

Huyện Cam Lâm hiện đang cung cấp hỗ trợ cho hai hộ gia đình bị ảnh hưởng trong hành lang chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, các hộ gia đình đã tiến hành bàn giao mặt bằng trước.

Về tiến độ thi công đã đào móng, các cột được dựng xong 119/119 vị trí cột và việc kéo dây hoàn thành 22/23 khoảng néo (tương ứng 35,774/36,7 km). Do còn 5 hộ dân chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi hành lang tuyến, hiện tại tuyến đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm phần không vượt rừng chỉ còn 1 khoảng néo chưa kéo dây. Trong tháng 5/2023, dự kiến bảo vệ thi công.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Ông Lê Sỹ Tuấn - Phó Trưởng ban Quản lý xây dựng EVNNPT phát biểu tại cuộc họp

Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm (đoạn tuyến vượt rừng) có chiều dài 15 khoảng néo, tương ứng 51,33 km và được khởi công ngày 20/5/2022, tiến độ đóng điện quý III/2023.

Về tình hình, công đã đào móng hoàn thành 36/64 vị trí và đang đào 9 vị trí. Đúc hoàn thành 28 vị trí và đúc 6 vị trí. Dựng cột hoàn thành 21 vị trí, đang dựng 01 vị trí và chưa kéo dây được vị trí nào.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc CPMB, Trưởng ban Chỉ đạo, đã đánh giá: Đến thời điểm này tiến độ dự án đã chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chính là do năng lực của nhà thầu còn thiếu, chưa huy động đủ lực lượng để đảm bảo tiến độ thi công dựng cột và kéo dây.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Toàn cảnh cuộc họp

Đối với các đoạn tuyến không vượt rừng, các nhà thầu nên khẩn trương chặt hạ cây cao giải phóng hành lang an toàn và phối hợp với CPMB, Truyền tải điện Khánh, Ninh Thuận tổ chức nghiệm thu hành lang kết thúc trong tháng 6/2023 để đảm bảo đóng điện được an toàn theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Đức Tuyển cho rằng nhân lực đúc móng và dựng cột cho đoạn vượt rừng vẫn chưa đạt yêu cầu (đúc móng 12 tổ, mỗi tổ 12–15 người; dựng cột 7 tổ, mỗi tổ 12 nhà; kéo dây 4 tổ, mỗi tổ 20 người). Tiến độ thi công vẫn đang rất chậm.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Ông Mai Đình Việt - Chỉ huy trưởng của nhà thầu Việt Á cam kết sẽ huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ dự án

Ông Nguyễn Đức Tuyển yêu cầu nhà thầu cử chỉ huy trưởng phải thường xuyên có mặt trên công trường để điều hành dự án. Để phục vụ thi công đúc móng, bổ sung máy đào để mở đường công vụ đồng loạt 18 vị trí còn lại.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh phần đúc móng, hãy tăng cường thêm 7 tổ đúc móng (mỗi tổ 12–15 người). Khẩn trương nhận vật tư cột, phụ kiện từ 2 nhà thầu để dựng cột và kéo dây. Khẩn trương thi công tiếp địa, lấp móng các vị trí đã đúc để dựng cột.

Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Rà soát tiến độ Dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
Các nhà thầu đang nỗ lực thi công dựng cột, kéo dây dự án

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, bố trí đầy đủ nhân viên để giám sát; Thường xuyên đôn đốc tiến độ, báo cáo tình hình thi công hàng ngày, kịp thời cảnh báo nếu nhà thầu thi công chậm tiến độ. Đối với đơn vị tư nhân thiết kế, bố trí cán bộ giám sát tác giả để xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thi công.

Tại cuộc họp, các nhà thầu thi công tham gia dự án cùng nhau cam kết sẽ tăng cường thêm nhân lực, phương tiện và máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành các gói thầu trong quý III/2023.

Xuân Tiến

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận