Việt Nam nhận khoản chi trả 51,5 triệu USD từ WB cho giảm phát thải: Tiềm năng còn rất lớn!

Việt Nam nhận khoản chi trả 51,5 triệu USD từ WB cho giảm phát thải: Tiềm năng còn rất lớn!

Quốc gia Đông Nam Á - Thái Bình Dương đầu tiên nhận thanh toán tiền giảm phát thải

Ngày 21/3, Việt Nam đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường và chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu, khi nhận được khoản thanh toán 51,5 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh. Khoản thanh toán này được trao cho Việt Nam như một phần của chương trình giảm phát thải do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) và tăng cường lưu trữ carbon thông qua việc trồng và tái tạo rừng.

Việt Nam nhận khoản chi trả 51,5 triệu USD từ WB cho giảm phát thải: Tiềm năng còn rất lớn!
Rừng nguyên sinh. Ảnh: hdll.vn

Khoản chi trả cho Việt Nam là kết quả của việc giảm được 10,3 triệu tấn phát thải carbon trong giai đoạn từ ngày 1/2/2018 đến ngày 31/12/2019, đánh dấu khoản chi trả đơn lẻ lớn nhất từng có từ Quỹ FCPF cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh và chất lượng cao. Đáng chú ý, khoản tiền này sẽ mang lại lợi ích cho 70.555 chủ rừng và 1.356 cộng đồng sống gần rừng, theo kế hoạch chia sẻ lợi ích rộng rãi.

Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - cho biết thành công của chương trình REDD+ đưa Việt Nam đến gần hơn với việc thực hiện các đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) đầy tham vọng của Việt Nam theo thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ các khu vực quan trọng cho bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo WB, Việt Nam đã thu được kết quả giảm phát thải vượt quá khối lượng đã ký hợp đồng với Quỹ FCPF và có thể bán khối lượng giảm phát thải vượt trội này cho bên thứ ba thông qua các hiệp định song phương hoặc thị trường carbon. Việt Nam cũng có thể sử dụng các kết quả giảm phát thải vượt trội này cho đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) hoặc giữ lại cho các mục tiêu về khí hậu.

Bà Carolyn Turk - Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam - cho biết khoản chi trả mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước nữa để Việt Nam tham gia thị trường tín chỉ carbon toàn cầu và mở ra một cơ hội mới để tài trợ cho các cam kết và mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của quốc gia.

Chương trình này đã tạo ra 16,2 triệu kết quả giảm phát thải đã được xác minh cho giai đoạn 2018 - 2019, cao hơn 5,9 triệu so với khối lượng 10,3 triệu trong thỏa thuận chi trả giảm phát thải. WB đã thông báo cho Việt Nam việc thực hiện quyền mua thêm 1 triệu kết quả giảm phát thải bên ngoài số lượng hợp đồng.

Khẩn trương hoàn thành thủ tục chuyển nhượng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng về tình hình triển khai Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) và đề xuất chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư thuộc giai đoạn 2018-2019.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, theo kết quả xác minh của Ngân hàng Thế giới (WB), kết quả giảm phát thải của Báo cáo kỳ 1 giai đoạn 2018-2019 đạt 16,21 triệu tấn CO2. Sau khi chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 theo ERPA đã ký, Việt Nam còn dư 5,91 triệu tấn CO2.

Theo cam kết tại ERPA với WB, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tiếp tục chuyển nhượng cho WB 1 triệu tấn CO2. Bởi, ngày 06/10/2023, WB có Công thư gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị mua bổ sung từ lượng giảm phát thải còn dư của báo cáo kỳ 1 là 1 triệu tấn CO2 với mức giá 5 USD/tấn CO2, khoảng 95% kết quả giảm phát thải sẽ được chuyển lại để Việt Nam đóng góp vào cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Việt Nam nhận khoản chi trả 51,5 triệu USD từ WB cho giảm phát thải: Tiềm năng còn rất lớn!
Ảnh: NLĐ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ chuyển nhượng lượng giảm phát thải còn dư là 5 triệu USD và được sử dụng theo quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Thời gian hoàn thành thủ tục chuyển nhượng là trước ngày 31/3/2024. Đối với lượng giảm phát thải thuộc giai đoạn 2018 -2019 còn dư 4,91 triệu tấn CO2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc xây dựng kế hoạch sử dụng là cần thiết.

Tìm đối tác tiềm năng

Kết quả giảm phát thải sẽ bị mất giá theo thời gian, các đối tác tiềm năng thường lựa chọn các kết quả giảm phát thải trong hiện tại và tương lai. Theo Công thư ngày 06/10/2023, WB sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng để thương mại kết quả giảm phát thải còn lại (4,91 triệu tấn CO2); trong đó có phương án thí điểm đấu giá kết quả giảm phát thải.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ đề nghị WB hỗ trợ kết nối, giới thiệu các đối tác tiềm năng mua theo phương thức đã thực hiện tại ERPA hoặc thực hiện theo phương án đấu giá thí điểm trên sàn giao dịch quốc tế.

Ngày 11/12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký văn bản chuyển giao 10,3 triệu tấn CO2 cho WB theo ERPA đã ký. Ngày 20/12/2023, WB có thư xác nhận chuyển giao lại khoảng 95% kết quả giảm phát thải đã chuyển nhượng cho Việt Nam để đóng góp vào cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết đã ký.

Trường hợp thực hiện phương án thí điểm đấu giá trên sàn giao dịch quốc tế, giao Bộ Tài chính chủ trì, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp xây dựng phương án thí điểm đấu giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

ERPA được ký vào ngày 22/10/2020 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) với tư cách là Bên được ủy thác của Quỹ Đối tác Các-bon Lâm nghiệp (FCPF) nhằm chuyển nhượng lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn CO2 ở vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2024, với đơn giá 5 USD/tấn CO2 tương đương 51,5 triệu USD; khoảng 95% kết quả chuyển nhượng sẽ được chuyển giao lại cho Việt Nam để đóng góp vào cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.Báo cáo kết quả giảm phát thải kỳ 1 vùng Bắc Trung Bộ, WB xác nhận kết quả đạt 16,21 triệu tấn CO2.

Kết quả này đã đủ để chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 theo ERPA đã ký và còn dư 5,91 triệu tấn CO2 (trong đó WB đề xuất mua bổ sung 1 triệu tấn CO2 theo quy định tại tiểu mục 5.02 của ERPA đã ký).

Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc giảm phát thải khí nhà kính thông qua chương trình REDD+ không chỉ là một ví dụ điển hình về việc thực hiện cam kết quốc tế trong việc giảm biến đổi khí hậu mà còn thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường toàn cầu. Khoản thanh toán từ WB là một bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên thị trường tín chỉ carbon toàn cầu, mở ra hướng đi mới cho sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại Việt Nam và khu vực.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận