Nhà máy Z143: Nhận Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng | Báo Công Thương

Nhà máy Z143: Nhận Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng | Báo Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng siêu tàu cứu nạn hiện đại nhất Việt Nam

Nhờ triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, trong giai đoạn 2019 - 2024 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của nhà máy Z143 có sự tăng trưởng bứt phá, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.
Riêng năm 2023, giá trị doanh thu tăng 178,4%, giá trị tăng thêm tăng 124,5%, thu nhập bình quân tăng 120,4% so với năm 2019. Đặc biệt, năm 2023, nhà máy đã ký kết được các đơn hàng sản xuất ống giấy xuất khẩu sang thị trường Mỹ, góp phần đưa doanh thu kinh tế năm 2023 đạt 528 tỷ đồng, tăng 149% so với năm 2019.

Nhà máy Z143: 5 năm liền nhận Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 được biểu dương và nhận bằng khen của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Với kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2019 - 2024, nhà máy được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2022); Bằng khen của Bộ Quốc phòng (2019), Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (2019, 2020, 2021, 2022, 2023); cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của các cấp trao tặng. Nhà máy tổ chức khen thưởng 65 lượt tập thể, 933 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng với số tiền hơn 435 triệu đồng.

Giai đoạn 2024 - 2029 tới đây, Nhà máy Z143 tiếp tục “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Quyết thắng”, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Trong đó, tập trung mục tiêu thi đua vào nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm quốc phòng và kinh tế; chủ động nghiên cứu, chế thử sản phẩm mới; xây dựng chiến lược sản phẩm kinh tế mũi nhọn; thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Vui mừng trước những kết quả của Nhà máy Z143 đã đạt được trong 5 năm qua, Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã biểu dương và đánh giá cao Nhà máy Z143 đã có nhiều giải pháp trong tổ chức các Phong trào Thi đua Quyết thắng, huy động được sức mạnh và trí tuệ tập thể, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

“Trong thời gian tới, nhà máy tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng cần bám sát đặc thù nhiệm vụ của đơn vị để cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp từng phòng, ban, phân xưởng, tổ sản xuất...”, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nhấn mạnh.

Đức Lâm
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng siêu tàu cứu nạn hiện đại nhất Việt Nam

Nhờ triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng, trong giai đoạn 2019 - 2024 các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của nhà máy Z143 có sự tăng trưởng bứt phá, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.
Riêng năm 2023, giá trị doanh thu tăng 178,4%, giá trị tăng thêm tăng 124,5%, thu nhập bình quân tăng 120,4% so với năm 2019. Đặc biệt, năm 2023, nhà máy đã ký kết được các đơn hàng sản xuất ống giấy xuất khẩu sang thị trường Mỹ, góp phần đưa doanh thu kinh tế năm 2023 đạt 528 tỷ đồng, tăng 149% so với năm 2019.

Nhà máy Z143: 5 năm liền nhận Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 được biểu dương và nhận bằng khen của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Với kết quả đã đạt được, trong giai đoạn 2019 - 2024, nhà máy được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2022); Bằng khen của Bộ Quốc phòng (2019), Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (2019, 2020, 2021, 2022, 2023); cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của các cấp trao tặng. Nhà máy tổ chức khen thưởng 65 lượt tập thể, 933 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng với số tiền hơn 435 triệu đồng.

Giai đoạn 2024 - 2029 tới đây, Nhà máy Z143 tiếp tục “Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Quyết thắng”, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Trong đó, tập trung mục tiêu thi đua vào nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm quốc phòng và kinh tế; chủ động nghiên cứu, chế thử sản phẩm mới; xây dựng chiến lược sản phẩm kinh tế mũi nhọn; thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Vui mừng trước những kết quả của Nhà máy Z143 đã đạt được trong 5 năm qua, Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã biểu dương và đánh giá cao Nhà máy Z143 đã có nhiều giải pháp trong tổ chức các Phong trào Thi đua Quyết thắng, huy động được sức mạnh và trí tuệ tập thể, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

“Trong thời gian tới, nhà máy tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng cần bám sát đặc thù nhiệm vụ của đơn vị để cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp từng phòng, ban, phân xưởng, tổ sản xuất...”, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nhấn mạnh.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận