Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo | Báo Công Thương

Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo | Báo Công Thương

Bộ Quốc phòng: Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường Phát triển công nghiệp quốc phòng gắn với mua sắm vũ khí hiện đại, chuyển giao công nghệ mới Nhà máy Z143: 5 năm liền nhận Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Theo đó, chiều 17/5, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức mít tinh chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam; tuyên dương cá nhân đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo

Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Báo QĐND

Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, toàn Tổng cục đã triển khai thực hiện 169 đề tài, nhiệm vụ, trong đó có 16 đề tài cấp Quốc gia, 62 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 91 đề tài cấp Tổng cục. Các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng tiến độ và chất lượng đề ra, đến nay đã đánh giá, nghiệm thu 62 đề tài, nhiệm vụ đạt yêu cầu. Trong đó có 52/62 đề tài được kiến nghị cho áp dụng vào sản xuất, sửa chữa. Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, giảm sức lao động và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất. Toàn Tổng cục có hơn 2.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng sản xuất, làm lợi hơn 50 tỷ đồng.

Đối với kết quả tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và các giải thưởng về khoa học công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, năm 2023, tuổi trẻ Tổng cục đã có 34 đề tài sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi Trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, dẫn đầu toàn quân về số lượng công trình đoạt giải cao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chúc mừng cơ quan quản lý công nghệ của Tổng cục, 4 viện nghiên cứu và các đồng chí được nhận chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ ngạch cao cấp. Trao giấy chứng nhận chức danh chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ ngạch chính năm 2023. Tuyên dương và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2023; tuyên dương các tác giả đoạt giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2023.

Anh Thư
Bộ Quốc phòng: Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường Phát triển công nghiệp quốc phòng gắn với mua sắm vũ khí hiện đại, chuyển giao công nghệ mới Nhà máy Z143: 5 năm liền nhận Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Theo đó, chiều 17/5, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức mít tinh chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam; tuyên dương cá nhân đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo

Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Ảnh: Báo QĐND

Năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, toàn Tổng cục đã triển khai thực hiện 169 đề tài, nhiệm vụ, trong đó có 16 đề tài cấp Quốc gia, 62 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 91 đề tài cấp Tổng cục. Các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng tiến độ và chất lượng đề ra, đến nay đã đánh giá, nghiệm thu 62 đề tài, nhiệm vụ đạt yêu cầu. Trong đó có 52/62 đề tài được kiến nghị cho áp dụng vào sản xuất, sửa chữa. Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, giảm sức lao động và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất. Toàn Tổng cục có hơn 2.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng sản xuất, làm lợi hơn 50 tỷ đồng.

Đối với kết quả tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và các giải thưởng về khoa học công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng, năm 2023, tuổi trẻ Tổng cục đã có 34 đề tài sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi Trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24, dẫn đầu toàn quân về số lượng công trình đoạt giải cao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chúc mừng cơ quan quản lý công nghệ của Tổng cục, 4 viện nghiên cứu và các đồng chí được nhận chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ ngạch cao cấp. Trao giấy chứng nhận chức danh chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ ngạch chính năm 2023. Tuyên dương và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2023; tuyên dương các tác giả đoạt giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2023.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận