Triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới

Triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới

Những năm qua, nhận thức sâu sắc mục đích của việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với những nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Trong 5 năm qua, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ kinh phí trên 160 tỷ đồng cho nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành vận động huy động nguồn lực hỗ trợ khu vực biên giới trên 21 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh, xã hội.

Riêng BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh như: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phát huy tốt vai trò của đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản trong vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới..; triển khai có hiệu quả Chương trình “Quân dân y kết hợp”, “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ cán bộ vận động quần chúng và cán bộ tăng cường xã trong tham mưu, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển KT-XH ở các xã biên giới, thông qua đó đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ các xã, phường đã phối hợp với các đồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” gắn với sơ kết Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời tổ chức tốt các động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, tặng nhà Đại đoàn kết, mô hình sinh kế cho nhân dân và các em học sinh nghèo. Từ đó, làm cho ngày 3/3 hàng năm thực sự trở thành Ngày hội Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, Bộ Tư lệnh BĐBP đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cấp, các ngành, các lực lượng, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới có nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm, nghĩa vụ trong tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. 

"Triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát triển KT-XH ở khu vực biên giới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu; phổ biến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân" - Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn nói. 

Dịp này, có 8 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 tập thể và 4 cá nhân được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen; 10 tập thể và 20 cá nhân được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận