30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ

Hầu hết các nhiếp ảnh gia tuyệt vời sẽ nói với bạn rằng, để làm nên một tác phẩm đẹp, điều mà bạn cần có là tài năng và khoảng thời gian để hoàn thiện kỹ năng của mình, chứ không chỉ mà một thiết bị hiện đại với hàng tấn tính năng.

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 1.

Những người chiến thắng Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone năm 2022 là một ví dụ tuyệt vời cho điều đó.

Nếu chỉ nhìn vào những tác phẩm này, rất ít người nhận ra, tất cả các bức ảnh đều được chụp bằng iPhone.

# 1. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, lĩnh vực Động vật - Chụp bởi: Sanjay Chauhan

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 202 điểm

# 2. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Động vật - Chụp bởi: Trần Hiếu

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 152 điểm

# 3. Bức ảnh đạt vị trí thứ nhất, lĩnh vực Phong cảnh - Chụp bởi: Linda Repasky

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 4.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 151 điểm

#4. Bức ảnh đạt vị trí số 1, lĩnh vực Thiên nhiên - Chụp bởi: Andrea Buchanan

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 137 điểm

# 5. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Du lịch - Chụp bởi: Karolina Alama-Maruta

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 135 điểm

# 6. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Khác - Chụp bởi: Clay Peres

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 7.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 126 điểm

# 7. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Chân dung - Chụp bởi: Glenn Homann

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 8.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 121 điểm

#8. Bức ảnh chiến thắng chung cuộc Grand Prize Winner - Chụp bởi: Antonio Denti

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 9.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 110 điểm

#9. Bức ảnh đạt vị trí thứ 1, lĩnh vực Trẻ em - Chụp bởi: Huapeng Zhao

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 10.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 101 điểm

#10. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, lĩnh vực Phong cảnh - Chụp bởi: Joshua Hollander

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 11.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 101 điểm

#11. Bức ảnh đạt vị trí thứ 1, lĩnh vực Động vật - Chụp bởi: Pier Luigi Dodi

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 12.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 99 điểm

#12. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, lĩnh vực Chân dung - Chụp bởi: Erin Brooks

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 13.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 97 điểm

#13. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Phong cảnh - Chụp bởi: Wenqin Hu

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 14.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 94 điểm

#14. Bức ảnh đạt vị trí thứ 1, lĩnh vực Con người - Chụp bởi: Patricia Cançado

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 15.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 90 điểm

#15. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, Photographer Of The Year - Chụp bởi: Kelley Dallas

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 16.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 83 điểm

#16. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Phong cách sống - Chụp bởi: Dimpy Bhalotia

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 17.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 80 điểm

#17. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, lĩnh vực Thiên nhiên - Chụp bởi: Charlotte Mason-Mottram

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 18.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 77 điểm

#18. Bức ảnh đạt vị trí thứ 1, lĩnh vực Đô thị hiện đại - Chụp bởi: Yongmei Wang

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 19.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 74 điểm

#19. Bức ảnh đạt vị trí thứ 1, lĩnh vực Kiến trúc - Chụp bởi: Kaustav Sarkar

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 20.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 71 điểm

#20. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Thiên nhiên - Chụp bởi: Chuan Mu

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 21.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 70 điểm

#21. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Môi trường - Chụp bởi: Shou Li

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 22.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 67 điểm

# 22. Bức ảnh đạt vị trí thứ nhất, lĩnh vực Chân dung - Chụp bởi: Arevik Martirosyan

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 23.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 67 điểm

# 23. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, lĩnh vực Tĩnh vật - Chụp bởi: Robin Robertis

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 24.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 66 điểm

# 24. Bức ảnh đạt vị trí thứ nhất, lĩnh vực Du lịch - Chụp bởi: Marina Klutse

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 25.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 63 điểm

# 25. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Trừu tượng - Chụp bởi: William Ainger

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 26.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 62 điểm

# 26. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, lĩnh vực Phong cách sống - Chụp bởi: Kui Yang

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 27.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 58 điểm

# 27. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Tĩnh vật - Chụp bởi: Reem Borhan

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 28.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 55 điểm

# 28. Bức ảnh đạt vị trí thứ 3, lĩnh vực Kiến trúc - Chụp bởi: Judith Lopez

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 29.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 52 điểm

# 29. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, lĩnh vực Trừu tượng - Chụp bởi: George Allen

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 30.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 49 điểm

# 30. Bức ảnh đạt vị trí thứ 2, lĩnh vực Kiến trúc - Chụp bởi: Chienjay Sheu

30 bức ảnh đẹp nhất được chụp bằng iPhone năm 2022 khiến ai cũng phải bất ngờ - Ảnh 31.

Nguồn ảnh: IPPAWARDS

Chấm điểm (theo Bored Panda): 41 điểm

Giải thưởng Nhiếp ảnh iPhone (iPhone Photography Awards – IPPAWARDS) là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên từ năm 2007. Hàng ngàn nhiếp ảnh gia từ 140 quốc gia trên thế giới đã gửi tác phẩm của mình và người chiến thắng sẽ được công bố tại sự kiện ở New York.

Được tổ chức lần đầu năm 2007, IPPAWARDS là cuộc thi chụp ảnh đầu tiên và lâu đời nhất thế giới. Thể lệ tham dự là tất cả các tác phẩm đều phải được thực hiện bằng iPhone hoặc iPad và không được xuất bản ở bất kỳ đâu, trừ đăng tải trên tài khoản mạng xã hội. Mặc dù không được phép can thiệp bằng Photoshop nhưng các nhiếp ảnh gia có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng iOS nào.

*Theo Bored Panda


Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận