Internet

YouTube hạ tiêu chuẩn bật kiếm tiền

YouTube vừa đưa ra cập nhật chính sách cho chương trình đối tác của nền tảng này (YPP), hạ tiêu chuẩn cũng như mở ra nhiều phương thức kiếm tiền mới cho nhà sáng tạo nội dung.

Ngôn ngữ nào thống trị Internet?

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của hơn 50% số trang web. Tiếng Trung, ngôn ngữ phổ biến thứ hai, chỉ là ngôn ngữ chính của hơn 1%.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống