Úc ban hành quy định mới về sàn giao dịch tiền mật mã

Úc ban hành quy định mới về sàn giao dịch tiền mật mã

Úc ban hành quy định mới về sàn giao dịch tiền mật mã

Các sàn giao dịch tiền mật mã ở Úc phải tuân thủ các quy định mới về chống rửa tiền từ ngày 3 tháng 4, chính phủ đã xác nhận.

Theo thông tin mới nhất có trên trang web của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), 'sàn giao dịch tiền số' hiện nay phải đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền, cũng như cam kết báo cáo và các thủ tục kiểm tra định danh khác nhau.

Động thái này diễn ra khi các cơ quan chính quyền Úc cố gắng để dán kín các sơ hở còn lại trong việc sử dụng tiền mật mã liên quan đến thuế và quản lý định danh.

Như một phần của sự định hình an toàn bảo mật, trong khi đó, các sàn giao dịch bây giờ phải tuân thủ bốn nguyên tắc chính để hoạt động:Trong bối cảnh không được thỏa mãn do sự gia tăng mạnh mẽ các mưu đồ xấu, Văn phòng Thuế vụ Úc tuần trước đã yêu cầu người nộp thuế nhập vào cách khấu trừ phát sinh từ những lợi nhuận tiền mật mã nên tốt nhất được thu thập.

  1. Chấp nhận và duy trì một chương trình AML/CTF để xác định, làm giảm nhẹ và quản lý rủi ro về tội phạm tài chính và rửa tiền
  2. Nhận diện và xác minh định danh của khách hàng
  3. Báo cáo cho AUSTRAC các vấn đề đáng ngờ và các giao dịch liên quan đến tiền tệ thực từ 10.000 USD trở lên
  4. Lưu giữ hồ sơ trong bảy năm.

Thời gian ân hạn 6 tháng sẽ đi kèm với các quy định pháp lý mới, trong thời gian đó AUSTRAC sẽ tạo điều kiện cho các nhà khai thác chưa đáp ứng các yêu cầu.

"Thời hạn sáu tháng của nguyên tắc chính sách" sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 năm 2018. Trong thời gian đó, Giám đốc điều hành AUSTRAC có thể thực hiện hành động cưỡng chế nếu một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tiền số (DCE) không thực hiện "các bước hợp lý" để tuân thủ.

Việc sắp xếp đăng ký chuyển tiếp sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp hiện tại để cho phép họ tiếp tục cung cấp dịch vụ trong khi đơn đăng ký của họ đang trong quá trình xem xét. Các doanh nghiệp hiện tại cung cấp dịch vụ DCE sẽ phải đăng ký trước ngày 14 tháng 5 năm 2018.

Sẽ là hành vi phạm tội hình sự và hình phạt dân sự nếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tiền số không cần đăng ký.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận