Bộ TT&TT thông tin về Kết luận thanh tra dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG

Bộ TT&TT thông tin về Kết luận thanh tra dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG

THÔNG TIN BÁO CHÍ
V/V THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
DỰ ÁN MOBIFONE MUA 95% CỔ PHẦN AVG

Ngày 14/03/2018, trên cổng thông tin điện tử Thanh tra chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải công khai Thông báo số 356/TB-TTCP về kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu .

Về việc này, Bộ Thông tin và Truyền thôngcó ý kiến như sau:

1. Ngày 22/07/2016, Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư v/v tiến hành thanh tra toàn diện thương vụ MobiFone mua cổ phần tại AVG. Đây là chỉ đạo đúng đắn và rất cần thiết để làm rõ đúng sai trong việc mua bán giữa hai bên.

Kể từ thời điểm tháng 08/2016 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thôngđã rất nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để giải trình, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ việc thanh tra.

2. Gần đây nhất, Ban bí thư TW Đảng đã có ý kiến trong việc hoàn thiện kết luận thanh tra, nêu rõ: Thanh tra Chính phủkhi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo khách quan, chính xác, đúng vi phạm, đúng pháp luật và chịu trách nhiệm về kết luận này. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủđã chưa thực hiện đúng yêu cầu của Ban bí thư TW Đảng. Về việc này, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chi tiết trong bản đính kèm văn bản này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thức và thực hiện phê duyệt Dự án theo quy định tại Điều 28 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13.

Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì xây dựng và hướng dẫn Luật số 69/2014/QH13), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì xây dựng và hướng dẫn Luật Đầu tư số 67/2014/QH13) đều thống nhất và hướng dẫn Bộ Thông tin và Truyền thông và trả lời Thanh tra Chính phủ về trình tự thủ tục phê duyệt Dự án theo quy định tại Điều 28 Luật số 69/2014/QH13, không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 31 Luật số 67/2014/QH13. Tuy nhiên, Thông báo Kết luận thanh tra nhận định Dự án phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 31 Luật số 67/2014/QH13 để kết luận các Bộ có sai phạm.

Mặc dù việc hiểu và áp dụng luật của Thanh tra Chính phủ còn có nhiều vấn đề chưa đúng (khác biệt cơ bản với hai Bộ có chuyên môn cao nhất trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính doanh nghiệp) nhưng Thanh tra Chính phủ không xin ý kiến hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội/Quốc Hội – cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải thích pháp luật – mà tự ý diễn giải pháp luật theo cách của mình.

Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có Công văn xin ý kiến Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc áp dụng Luật đối với Dự án. Trong trường hợp có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền yêu cầu Thanh tra Chính phủ thu hồi và sửa lại Kết luận thanh tra hoặc sẽ khiếu nại về kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 57 Luật Thanh tra.

4. Cho đến nay chưa có cơ sở để xác định giá MobiFone mua 95% cổ phần AVG là cao hay thấp và theo Bộ Thông tin và Truyền thông được biết, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Tài chính thẩm định giá mua và giám định tài chính về giá mua cổ phần AVG. Hội đồng thẩm định giá AVG của Bộ Tài chính đã thực hiện thẩm định giá và kết quả sơ bộ thẩm định giá AVG tại thời điểm 31/3/2016 là cao hơn so với giá MobiFone đã mua AVG.

5. Ngày 12/03/2018, Bộ Thông tin và Truyền thôngđã chứng kiến cuộc họp giữa Tổng công ty MobiFone và Nhóm cổ đông chuyển nhượng AVG để thống nhất việc huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa hai bên. Hai doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, khẩn trương nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của nhà nước.Theo đó, MobiFone sẽ nhận được số tiền lớn hơn số tiền MobiFone đã thanh toán cho Nhóm cổ đông.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ tính riêng ngày 13/03/2018 đã có tới 85% trong tổng số hơn 5 triệu lượt người truy cập và có bình luận ủng hộ việc làm đó. Cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi báo cáo đến Thanh tra Chính phủđể cập nhật nội dung về diễn biến mới này. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủđã không đưa nội dung này vào kết luận mà ra ngay Thông báo Kết luận thanh tra.

Trên cơ sở Thông báo Kết luận thanh tra, Bộ Thông tin và Truyền thôngđã nghiên cứu và có báo cáo chi tiết gửi tới các cấp có thẩm quyền./.

Theo Infonet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận