Cả Google và Huawei cùng bị kiện vì Nexus 6P

Cả Google và Huawei cùng bị kiện vì Nexus 6P

Cả Google và Huawei cùng bị kiện vì Nexus 6P

Bạn có thể đọc nguyên văn đơn kiện tại đây.

Theo thông cáo báo chí được gửi đi từ hãng luật Chimicles & Tikellis, một vụ kiện chống lại Google và Huawei đã được trình lên Tòa án quận Đông Texas vào thứ Sáu tuần trước. Bạn có thể đọc nguyên văn đơn kiện tại đây.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận