Chân dung Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Quân ủy Trung ương đầu tiên là CEO

Chân dung Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Quân ủy Trung ương đầu tiên là CEO

Tháng 1/2016, ông Nguyễn Mạnh Hùng là tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước duy nhất làm Ủy viên Trung ương Đảng. Tháng 5/2016, người đứng đầu Viettel trở thành CEO đầu tiên tại Việt Nam được chỉ định làm Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Chân dung Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Quân ủy Trung ương đầu tiên là CEO

Chân dung Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Quân ủy Trung ương đầu tiên là CEO

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận