Ông Đỗ Cần - Cổ đông lớn của BII bị xử phạt do báo cáo giao dịch không chính xác

Ông Đỗ Cần - Cổ đông lớn của BII bị xử phạt do báo cáo giao dịch không chính xác

Hình minh họa

Cụ thể, ngày 7/6/2019, ông Đỗ Cần - Cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX - Mã: BII) nắm giữ 8.039.200 cổ phiếu BII trước khi giao dịch và đã mua 60.000 cổ phiếu BII dẫn đến số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch tăng lên 8.099.200 cổ phiếu BII.

Tuy nhiên, tại báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn, ông Đỗ Cần báo cáo ngày 7/6/2019 số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch là 8.039.100 cổ phiếu BII và số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 8.099.100 cổ phiếu BII.

Do đó, ông Đỗ Cần bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận