Chất lượng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp bưu chính năm 2023

Chất lượng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp bưu chính năm 2023

Cụ thể, trong năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thu thập dữ liệu của một số doanh nghiệp bưu chính để đánh giá thực tế chất lượng dịch vụ bưu chính ngoài công ích của các doanh nghiệp.

Bằng việc công bố những số liệu này, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn người dùng có thêm thông tin để lựa chọn dịch vụ bưu chính phù hợp với nhu cầu của mình.

Chất lượng dịch vụ bưu chính năm 2023

J&T Express dẫn đầu với 100% bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết tối đa 6,5 ngày.

Về phương pháp thu thập dữ liệu, đánh giá chất lượng

1. Lựa chọn 10 doanh nghiệp bưu chính có thị phần sản lượng, doanh thu chiếm trên 80% sản lượng, doanh thu toàn thị trường, bao gồm:

          - Công ty TNHH Best Express (Việt Nam) (Best)

          - Tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện - Công ty cổ phần (EMS)

          - Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh (GHN)

          - Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK)

          - Công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T)

          - Công ty TNHH giao hàng Flex Speed (Flex Speed)

          - Công ty TNHH Nin Sing Logistics (Nin Sing).

          - Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel (Viettel Post)

          - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)

          - Công ty TNHH SPX Express (SPX)

2. Số lượng tuyến liên tỉnh lựa chọn để đánh giá là: 02 tuyến nội tỉnh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 12 tuyến liên tỉnh có sản lượng lớn (chiếm 29% tổng sản lượng bưu gửi của các doanh nghiệp). Danh sách 12 tuyến liên tỉnh gồm:

          - 07 tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương.

          - 05 tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Hà Nội.

3. Dữ liệu bưu gửi được thu thập trong 03 ngày bất kỳ của các Quý I, II, III năm 2023.

4. Tổng hợp dữ liệu thu thập từ 10 doanh nghiệp bưu chính:

          - Tổng số bưu gửi trong 03 ngày của 10 doanh nghiệp: 16,7 triệu bưu gửi.

          - Tổng số bưu gửi sử dụng để đánh giá chất lượng: 4.776.140 bưu gửi.

Kết quả đánh giá

Kết quả cho thấy, Công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T) dẫn đầu với 100% bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết tối đa 6,5 ngày. Tiếp theo là Công ty TNHH Best Express (Việt Nam) với 99,68% bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình 21 ngày, Công ty TNHH giao hàng Flex Speed với 99,32% bưu gửi đáp ứng thời gian 8 ngày.

Các doanh nghiệp khác có tỷ lệ đáp ứng thời gian toàn trình cao là Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel (99,33%), Công ty TNHH Nin Sing Logistics (99,10%), Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh (95%). Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (94,60%)...

Tiêu chí đánh giá: “Tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết”.

Tên doanh nghiệp

Thời gian toàn trình cam kết tối đa (ngày)

Tỷ lệ bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình cam kết (%)

GHN

4 ngày

95%

GHTK

6 ngày

94.60%

J&T

 6,5 ngày

100.00%

Flex Speed

8 ngày

99.32%

Viettel Post

8,5 ngày

99.33%

SPX Express

9,5 ngày

97.79%

Nin Sing

19 ngày

99.10%

Best

21 ngày

99.68%

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận