Ông Tào Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch ViettelPost nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Tào Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch ViettelPost nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Tào Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch ViettelPost nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Tào Đức Thắng vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viettel.

Tổng công ty Bưu Chính Viettel (ViettelPost) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Bước sang nhiệm kỳ 2019-2024  ViettelPost đã nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược trở thành “Doanh nghiệp bán hàng số 1 tại Việt Nam dựa trên nền tảng Logistics thông minh”.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Tổng công ty ViettelPost gồm 7 thành viên, trong đó ông Tào Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Trung Hưng được bầu làm Phó Chủ tịch. Hội đồng quản trị ViettelPost còn có 5 thành viên gồm các ông/bà: Nghiêm Phương Nhi, Nguyễn Đắc Luân, Nguyễn Việt Dũng, Lương Ngọc Hải, Đinh Như Tuynh.

Nhìn lại năm 2018, ViettelPost đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và triển khai có hiệu quả những giải pháp đề ra: Doanh thu hợp nhất đạt 4.976 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 279 tỷ đồng hoàn thành 102% kế hoạch năm 2018. Thu nhập bình quân/cổ phần của ViettelPost đạt 6.216 đồng/cổ phiếu, tăng 51,24% so với năm 2017. Đây cũng chính là mức cao nhất sau 10 năm tiến hành cổ phần hóa của tổng công ty.

Năm 2019 là năm quan trọng thực hiện chiến lược doanh thu 10.000 tỷ đồng vào năm  2020, Hội đồng quản trị ViettelPost đã thống nhất một số chỉ tiêu chính như sau: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.723 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 475 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2018, tổng giá trị tài sản đạt 3.804 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018.

Trong giai đoạn 2019-2024  ViettelPost xác định tầm nhìn chiến lược trở thành “Doanh nghiệp bán hàng số 1 tại Việt Nam dựa trên nền tảng Logistics thông minh” với việc đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất, tiếp tục mở rộng kinh doanh dịch vụ chuyển phát và logistics bằng cách ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng kho bãi, phương tiện vận chuyển, mục tiêu trở thành công ty chuyển phát số 1 tại Việt Nam  với tập khách hàng lớn nhất.

Thứ hai, từng bước xây dựng nền tảng công nghệ cho hoạt động thương mại điện tử, đáp ứng đúng nhu cầu của người bán và khai thác tốt hành vi, thói quen mua sắm của người mua; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của người bán để tạo dựng niềm tin trong mua sắm; từ đó gia tăng giá trị, phát triển doanh thu trên tập khách hàng hiện có.

Trong giai đoạn 2019 - 2024, ViettelPost đặt ra mục tiêu: Doanh thu bán hàng tăng trưởng trung bình là 31,5% /năm, cao gấp 5,2 lần so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trung bình 25,9%, cao gấp 4 lần năm  2018. Đến năm 2024, ViettelPost sẽ chiếm khoảng 30-35% thị phần doanh thu chuyển phát trong nước.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận