Thế Giới Di Động muốn đạt doanh thu 108.000 tỷ đồng, vận hành hơn 700 cửa hàng Bách Hóa xanh năm 2019

Thế Giới Di Động muốn đạt doanh thu 108.000 tỷ đồng, vận hành hơn 700 cửa hàng Bách Hóa xanh năm 2019

Thế Giới Di Động muốn đạt doanh thu 108.000 tỷ đồng, vận hành hơn 700 cửa hàng Bách Hóa xanh năm 2019

Thế Giới Di Động muốn đạt doanh thu 108.000 tỷ đồng trong năm 2019. Ảnh: Internet

Theo Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động vừa được công bố, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu kinh doanh năm 2019 đạt doanh thu 108.468 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.571 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, doanh thu của Thế Giới Di động phải đạt mức tăng trưởng 25% còn lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng 24% so với năm 2018.

Năm 2018, Thế Giới Di Động đạt doanh thu 86.516 tỷ đồng và lợi nhuận 2.880 tỷ đồng. Với mục tiêu này.

Cũng trong kế hoạch phát triển năm 2019, Thế Giới Di động xác định hoạt động bán lẻ sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn là nguồn đóng góp doanh thu và lợi nhuận của chủ cho Thế Giới Di Động. Trong đó, ngành hàng điện máy đong vai trò là động lực tăng trưởng chính hướng đến mục tiêu chiếm 40% thị phần. Ngành hàng điện thoại tiếp tụ duy trì thị phần dẫn đầu và mức tăng trưởng tích cực so với thị trường.

Ngoài việc mở thêm các cửa hàng mới, chuyển đổi cửa hàng từ Thế Giới Di Động thành Điện Máy Xanh mini /ĐMX và từ ĐMX mini lên ĐMX. Dự kiến số lượng cửa hàng ĐMX mini và ĐMX tăng thêm tổng cộng từ mở mới và chuyển đổi là 150 cửa hàng.

Các cửa hàng sau chuyên đổi được kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước khi chuyển đổi. Tổng số cửa hàng Thế Giới Di Động và ĐMX dự kiến cuối 2019 là 1.900 cửa hàng.

Một điểm nữa được nhắc đến trong kế hoạch hoạt động năm 2019 đó là Thế Giới Di Động sẽ xây dựng nền móng quan trọng nhằm đảm bảo cho chuỗi Bách Hóa Xanh nhân rộng mạnh mẽ trên toàn quốc. Mục tiêu cần đạt được là cuối 2019 để Bách Hóa Xanh bắt đầu có lợi nhuận trực tiếp, tức là bù đắp hoàn toàn được các chi phí hoạt động tại cửa hàng và các trung tâm phân phối.

Thế Giới Di Động cũng khẳng định dù đóng góp giá trị trong tổng doanh thu chưa lớn nhưng ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng được kì vọng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thông qua việc hoàn tất chuyển đổi 100% cửa hàng hiện tại thành cửa hàng tiêu chuẩn

Tăng tốc mở rộng chuỗi Bách Hóa xanh phía nam, dự kiến vận hành hơn 700 cửa hàng vào cuối 2019.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận