TP.HCM triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội

TP.HCM triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu quán triệt, triển khai kết luận của Thường trực Chính phủ đến hệ thống chính quyền TP, đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn; phân công các sở ban ngành, đơn vị trong việc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu cho UBND TP; phối hợp chặt chẽ với bộ ban ngành, các cơ quan trung ương và địa phương liên quan trong quá trình giải quyết các kiến nghị đã được Thường trực Chính phủ kết luận, giao nhiệm vụ; tổ chức thực hiện với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng.

30-05-2023-tphcm-trien-khai-thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-c3dcef6d-details.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội của TP - Ảnh: VGP

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, TP.HCM; kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11; bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, TP triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; các sở ban ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền, chỉ báo cáo cấp trên những nội dung vượt thẩm quyền, trong đó tập trung: giải quyết các vấn đề trước mắt như tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, bất động sản, trái phiếu, vốn vay, phòng cháy chữa cháy,... thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, phải giải quyết các vấn đề lâu dài như chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, trên tinh thần cùng đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ và hài lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đối với các dự án bất động sản, giao đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án của án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; và đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tạo ra một hệ thống hành chính tập trung, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, động viên những cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm khắc, dứt điểm trường hợp vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc đùn đẩy, né tránh.

Làm tốt công tác cán bộ, tránh khuynh hướng sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc, không dám tham mưu, kiểm soát công tác cán bộ, kiên quyết điều chuyển, xử lý những trường hợp cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Coi trọng công tác truyền thông, tập trung tuyên truyền chính sách, quy định; nêu gương, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời lấy tích cực để giảm thiểu tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của TP.

Đối với các kiến nghị và đề xuất của TP, UBND TP đề nghị thủ trưởng các cơ quan được giao nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực phụ trách phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc, bộ chuyên ngành và các địa phương liên quan theo dõi, thực hiện giải quyết các kiến nghị, đề xuất của TP đã được Thường trực Chính phủ kết luận giao nhiệm vụ; trong trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo UBND TP xem xét cho ý kiến theo quy định.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận