Hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành iPhone cũ

Hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành iPhone cũ

Apple cung cấp cho chúng ta công cụ khá thuận lợi, dùng số IMEI iPhone để kiểm tra thiết bị đã được kích hoạt qua sử dụng chưa, hoặc được kích hoạt từ bao giờ và còn bao nhiêu thời gian bảo hành.

Khi đó dù mua iPhone, iPad ở đâu, FPT Shop, Viettel Store, Thế Giới Di Động hay bất kỳ cửa hàng nào thì chúng ta đều dùng công cụ này để kiểm tra thời hạn bảo hành.

Và nếu chúng ta chưa nhớ thời hạn bảo hành là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là trong trường hợp mua máy cũ thì đây sẽ là công cụ hữu ích để kiểm tra thời hạn bảo hành.

Hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành iPhone 7, 7 Plus, 6, 6 Plus, 5S...

Bước 1: Lấy số IMEI của iPhone bằng cách vào mục Cài đặt, hoặc bằng cách từ bàn phím nhập số *#06# và bấm gọi để chờ thông tin IMEI được trả về.

a2-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-7-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-viettel-fpt-tgdd-cach-kiem-tra-bao-hanh-apple-cach-check-bao-hanh-iphone-7-cach-check-bao-hanh-iphone-fpt-shop-tgdd-apple.jpg

Hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành iPhone: Lấy số IMEI của iPhone bằng cách vào mục Cài đặt => Cài đặt chung => Giới thiệu.

a3-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-7-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-viettel-fpt-tgdd-cach-kiem-tra-bao-hanh-apple-cach-check-bao-hanh-iphone-7-cach-check-bao-hanh-iphone-fpt-shop-tgdd-apple.jpg

Hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành iPhone: Trong mục Giới thiệu chúng ta có thể đọc ra số IMEI.

d1-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-7-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-viettel-fpt-tgdd-cach-kiem-tra-bao-hanh-apple-cach-check-bao-hanh-iphone-7-cach-check-bao-hanh-iphone-fpt-shop-tgdd-apple.jpg

Hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành iPhone: Một cách lấy số IMEI khác là từ bàn phím nhập số các bạn hãy nhập chuỗi *#06# và bấm gọi, khi đó  thông tin về IMEI sẽ được trả về.

Bước 2: Vào địa chỉ kiểm tra IMEI của Apple tại đây, nhập số IMEI rồi bấm Continue. Ở đó sẽ hiển thị ngày hết hạn bảo hành, bạn chỉ cần suy ra ngày kích hoạt bằng cách lùi lại 1 năm so với ngày hết hạn bảo hành.

b1-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-7-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-viettel-fpt-tgdd-cach-kiem-tra-bao-hanh-apple-cach-check-bao-hanh-iphone-7-cach-check-bao-hanh-iphone-fpt-shop-tgdd-apple.jpg

Hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành iPhone: Vào địa chỉ kiểm tra IMEI của Apple tại đây, nhập số IMEI (khung 1) và mã xac nhận (khung 2) rồi bấm Continue.

b2-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-7-cach-kiem-tra-bao-hanh-iphone-viettel-fpt-tgdd-cach-kiem-tra-bao-hanh-apple-cach-check-bao-hanh-iphone-7-cach-check-bao-hanh-iphone-fpt-shop-tgdd-apple.jpg

Hướng dẫn cách kiểm tra bảo hành iPhone: Trang web của Apple sẽ hiển thị ngày hết hạn bảo hành (khoanh đỏ), bạn chỉ cần suy ra ngày kích hoạt bằng cách lùi lại 1 năm so với ngày hết hạn bảo hành.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận