Bổ sung 144 tỷ đồng kinh phí hoạt động Cục Bưu điện Trung ương

Bổ sung 144 tỷ đồng kinh phí hoạt động Cục Bưu điện Trung ương

Bổ sung 144 tỷ đồng kinh phí hoạt động Cục Bưu điện Trung ương

Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ TT&TT, hình thành trên cơ sở Bưu điện Trung ương được bàn giao từ VNPT về Bộ TT&TT từ ngày 1/7/2015. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí năm 2015 cho Bộ TT&TT được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 25/1/2016.

Nguồn kinh phí bổ sung cho Bộ TT&TT để đảm bảo kinh phí hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 của Cục Bưu điện Trung ương được lấy từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính thuộc ngân sách trung ương năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí hỗ trợ phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Từ ngày 1/7/2015, Bưu điện Trung ương đã được bàn giao từ VNPT về Bộ TT&TT để hình thành nên Cục Bưu điện Trung ương.

Theo Quyết định 889 của Bộ TT&TT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương có hiệu lực từ 1/7/2015, Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ TT&TT, Cục Bưu điện Trung ương có chức năng đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Cục Bưu điện Trung ương có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT xây dựng, ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án tổ chức, phát triển mạng bưu chính, mạng viễn thông, các hệ thống thông tin dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước ( gọi chung là mạng thông tin dùng riêng của Đảng, Nhà nước).

Đồng thời, đơn vị này còn đảm trách các nhiệm vụ: Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác mạng thông tin dùng riêng của Đảng, Nhà nước phục vụ thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong các trường hợp khẩn cấp; Tổ chức thực hiện các quy định, giải pháp kỹ thuật về an toàn thông tin; phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý các sự cố về an toàn thông tin; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các phương án bảo đảm bí mật thông tin truyền dẫn trên mạng thông tin dùng riêng của Đảng, Nhà nước; đồng thời làm đầu mối duy nhất cung cấp, lắp đặt thiết bị đầu cuối; làm đại lý duy nhất cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng cho Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan trung ương quan trọng khác theo nhiệm vụ được phân công...

Về cơ cấu tổ chức, Cục Bưu điện Trung ương có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng; với tổ chức bộ máy gồm: Văn phòng, 5 phòng chức năng (Tổ chức cán bộ, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch-Đầu tư, Kỹ thuật Nghiệp vụ, An toàn thông tin); 3 đơn vị trực thuộc là các Bưu điện CP16, T78 và T26; cùng đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận