Cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

Cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

Cụ thể, 3 thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 từ trung tuần tháng 1/2016 gồm: Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản (cho các nhà xuất bản); Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cho các cơ sở in có giấy phép hoạt động in); Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (cho các cơ sở phát hành có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm).

Dịch vụ công trực tuyến

Giao diện Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, nơi cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Cũng trên Cổng thông tin điện tử https://ppdvn.gov.vn đang đăng tải công khai các thông tin gồm: Danh sách các tác phẩm, tài liệu đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký xuất bản; Danh sách xuất bản phẩm đã nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định của pháp luật; Giấy phép nhập khẩu thiết bị in (đăng tải từ ngày 2/2/2016).

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành: "Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 và đăng tải công khai nhiều thông tin trên Cổng thông tin điện tử nhằm thực hiện lộ trình triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a của Chính phủ, đồng thời thể hiện sự công khai, minh bạch và tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát đối với hoạt động xuất bản, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này".

Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận