Quản lý người chơi casino bằng thẻ điện tử

Quản lý người chơi casino bằng thẻ điện tử

Quản lý người chơi casino bằng thẻ điện tử

Người Việt vào chơi tại casino phải có chứng từ chứng minh thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 102/2017 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017 về kinh doanh casino.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh casino phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng được ra, vào.

Sổ theo dõi được lập theo hình thức ghi sổ hoặc thông tin điện tử. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kiểm soát bằng việc cấp thẻ điện tử thì đảm bảo phải có báo cáo tổng hợp về kiểm soát đối tượng ra, vào điểm kinh doanh casino bao gồm các thông tin tương tự như sổ theo dõi.

Sổ theo dõi, thông tin điện tử (trong trường hợp cấp thẻ điện tử) phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 2 năm để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Riêng đối với các doanh nghiệp được phép thí điểm cho người Việt Nam chơi tại điểm kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định số 3/2017 thì sổ theo dõi đối với người Việt Nam vào chơi tại điểm kinh doanh casino phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 5 năm để phục vụ cho việc tổng kết, đánh giá việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino.

Thông tư cũng quy định, để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino, người Việt Nam phải chứng minh được năng lực tài chính.

Trong đó, hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino là một trong các loại hồ sơ sau: các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân trong vòng 1 năm trước khi vào chơi casino; các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Ngân sách cấp tỉnh nơi doanh nghiệp kinh doanh casino tổ chức hoạt động kinh doanh được hưởng nguồn thu từ tiền vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino và được sử dụng để chi đầu tư phát triển cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, trong đó bố trí tối thiểu 60% cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận