Sớm triển khai Quy chuẩn phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản

Sớm triển khai Quy chuẩn phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản

Sớm triển khai Quy chuẩn phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản

Thứ trưởng Bộ TT&TT  Nguyễn Thành Hưng yêu cầu Cục Tin học hóa sớm phối hợp để tổ chức các đợt tập huấn cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trước khi Quy chuẩn   102:2016/BTTTT có hiệu lực từ ngày 1/10/2016. 

Một nội dung quan trọng vừa được Cục Tin học hóa đưa ra giới thiệu, phổ biến tại phiên họp lần thứ nhất năm 2016 của Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương vào ngày 8/6 là kế hoạch triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành .

Ông Trần Quốc Tuấn, Phòng Hệ thống Thông tin, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết, trong những năm qua, các cơ quan nhà nước đã và đang vận hành, sử dụng những hệ thống QLVBĐH khác nhau với công nghệ và thiết kế khác nhau, không kết nối được giữa các cơ quan với nhau, chủ yếu vẫn chỉ phục vụ trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan. 

Trong khi đó, ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 15 về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó có nhấn mạnh cần phải tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan với nhau.

“Từ chỉ đạo của Thủ tướng và xuất phát từ thực tế, Bộ TT&TT nhận thấy cần thiết phải có hệ thống kết nối các hệ thống QLVBĐH trong các cơ quan nhà nước để trao đổi văn bản điện tử được với nhau. Quy chuẩn được xây dựng để quy định một số nội dung tối  thiểu phục vụ cho việc kết nối các hệ thống QLVBĐH; không quy định chi tiết về thiết kế và giải pháp để kết nối các hệ thống QLVBĐH”, ông Tuấn cho biết.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ TT&TT đã chủ động hướng dẫn các đơn vị về kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản điều hành, cụ thể là vào tháng 2/2013 và tháng  10/2014, Bộ đã lần lượt ban hành các công văn 512, 2803 hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống QLVBĐH. “Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu thực tế và cũng để tăng cường hỗ trợ việc kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành, cần thiết phải có hình thức văn bản pháp cao hơn để quản lý”, đại diện Cục Tin học hóa nhấn mạnh.

Ngày 1/4/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH” (QCVN 102:2016/BTTTT). Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2016, Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về: Cấu trúc mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống QLVBĐH; Định dạng dữ liệu của gói tin được trao đổi giữa hệ thống QLVBĐH với hệ thống trung gian phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH. Quy chuẩn không quy định các yêu cầu kỹ thuật trong việc trao đổi các văn bản mật trên môi trường mạng.

Sớm triển khai Quy chuẩn phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản

Quy chuẩn 102:2016/BTTTT áp  dụng với cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý văn bản và điều hành, giải pháp kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, khai thác, sử dụng trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Nội dung Quy chuẩn gồm 6 phần chính: Thuật ngữ và định nghĩa; Quy định kỹ thuật; Phương pháp đo kiểm; Quy định quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; Tổ chức thực hiện. Trong đó, về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, Quy chuẩn đưa ra quy định về việc cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo tuân thu Quy chuẩn; các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hệ thống QLVBĐH và hệ thống kết nối các hệ thống QLVBĐH có trách nhiệm công bố hợp quy đối với Quy chuẩn. Còn với việc tổ chức thực hiện, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai Quy chuẩn được quy định rõ.

Quy chuẩn 102:2016/BTTTT sẽ là cơ sở để các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, sử dụng, khai thác và cung cấp giải pháp quản lý văn bản và điều hành đảm bảo khả năng kết nối, trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với  nhau. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định: “Sau ngày 1/10/2016, khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống QLVBĐH có hiệu lực, chắc chắc việc kết nối liên thông giữa các hệ thống phần mềm của các cơ quan sẽ dần đi vào nề nếp”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý Cục Tin học hóa cần khẩn trương thực hiện các công việc để  triển khai Quy chuẩn 102:2016/BTTTT trước ngày 1/10 (ngày Thông tư 10 có hiệu lực - PV)  để Quy chuẩn này thực sự đi vào cuộc sống. Cụ  thể, Thứ trưởng yêu cầu Cục Tin học hóa sớm phối hợp để tổ chức các hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung cũng như tập huấn triển khai Quy chuẩn. Các đợt tập huấn tổ chức thành 2 nhóm: một là cho các bộ, ngành, địa phương và nhóm thứ hai là các doanh nghiệp.

Theo kế hoạch của  Cục Tin học hóa, song song với việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Quy chuẩn, đơn vị này cũng đã dự kiến các công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới để triển khai Quy chuẩn 102:2016/BTTTT như: xây dựng hướng dẫn về việc tiếp nhận, đăng ký công bố hợp quy, thực hiện quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc công bố hợp quy của Quy chuẩn, với thời gian dự kiến hoàn thành là tháng 8/2016; hoàn thiện năng lực  của Trung tâm Chính phủ điện tử trực thuộc Cục để được Bộ TT&TT xem xét, chỉ định trở thành Phòng thử nghiệm được chỉ định đối với Quy chuẩn theo quy định.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận