Triển khai chính thức Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 30/6/2017

Triển khai chính thức Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 30/6/2017

Triển khai chính thức Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 30/6/2017

Cổng dịch vụ công quốc gia là nơi sẽ tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương, góp phần tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ hành chính công (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia để tích hợp tất cả dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Nhiệm vụ này đã được Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho hay, Danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2016 (Danh mục) đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý ban hành vào trung tuần tháng 4/2016. Theo Danh mục này, có 20 bộ, ngành được giao thực hiện 83 dịch vụ công trực tuyến; các địa phương được giao thực hiện 44 dịch vụ công trực tuyến.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a, VPCP cho biết, đến hết quý I/2017, các bộ, ngành đã triển khai thực hiện 78/83 dịch vụ công trực tuyến trong Danh mục, đạt 94%, bao gồm 64 dịch vụ công mức 3, 16 dịch vụ công mức 4. Ngoài ra, các bộ, ngành đã chủ động cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 12 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Đối với các địa phương, tính đến hết tháng 3/2017, đã có 32 tỉnh, thành phố thực hiện được từ 22 - 44/44 dịch vụ công trực tuyến trong Danh mục, đạt từ 50% trở lên; 27 tỉnh, thành phố đã triển khai được từ 2 - 20/44 dịch vụ công trực tuyến, đạt dưới 50%, trong đó có 3 địa phương chưa triển khai.

Cũng theo thống kê của VPCP, tổng cộng trong năm 2016, các địa phương đã thực hiện 1.102 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, gồm 1.037 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 65 dịch vụ công trực tuyến mức 4. Đồng thời, các địa phương cũng đã chủ động triển khai 7.105 dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, gồm 6.622 dịch vụ công mức 3 và 483 dịch vụ công mức 4.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 
 

Tham gia bình luận